Telefonas Klaustukas Sitemap

Projektas „Rainių tragedija: atmintis gyva“

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. Jo vertė – 12 800 Eur.

Projekto tikslas

Skleisti Lietuvos ir pasaulio visuomenei žinią apie 1941 m. birželio tragediją Rainiuose, pagerbti tragedijos aukas, tapusias kruvinojo sovietinio teroro aukomis, siekiant priminti, kad karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmogiškumui senaties nėra.

Projekto uždaviniai 

  • Sukurti ir parengti parodą tragedijos Rainiuose aukoms atminti.
  • Pagerbti tragedijos Rainiuose aukas, visose Lietuvos apskrityse pristatant kilnojamąją parodą, skirtą 80-osioms metinėms paminėti.
  • Organizuoti parodos viešinimą ir sklaidą internete ir socialiniuose tinkluose, profesinėje ir vietinėje spaudoje.

Planuojami pasiekti rezultatai

  1. Pagerbtos tragedijos Rainiuose aukos, prisiminti 1941 m. įvykiai parengiant kilnojamąją parodą.
  2. Paroda eksponuojama Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus kiemelyje, vėliau fotodokumentinės parodos formatu visoje šalyje, bendradarbiaujant su Lietuvos bibliotekomis, kultūros įstaigomis ir institucijomis. Paroda pritaikyta eksponuoti lauke, atvirose viešose erdvėse, todėl prieinama dideliam ir įvairiam žiūrovų ratui, be to, naudojamas tinkamas formatas COVID-19 sąlygomis.

Projekto trukmė

2021 m. gegužės 17 d.–spalio 31 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto komanda:

  1. Aina Kirdulienė, kultūrinės veiklos vadybininkė, laikinai einanti Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vadovo pareigas Nacionalinėje bibliotekoje.
  2. Nijolė Jonaitienė, Kultūros projektų vadovė, administruojanti parodos parengimą.

Trumpas projekto veiklų aprašymas

Atsakingas asmuo

Aina Kirdulienė, Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius, tel. (8 5) 239 8672

Logotipas