Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Projektas „Vilniaus 700 metų jubiliejaus renginiai Nacionalinėje bibliotekoje“

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros taryba (20 000 Eur). Bendra projekto vertė – 27 275 Eur.

Projekto tikslas

Minint 700 metų Vilniaus jubiliejų, pristatyti visuomenei įvairialypį Vilniaus miesto vaizdą aktualizuojant dokumentinį paveldą bei mokslinius tyrimus, siejamus su Vilniaus istorija bei kultūra.

Projekto uždaviniai

1. Surengti parodą „Miesto oras išlaisvina“ LNB Parodų salėje;

2. Surengti 2 parodą lydinčias ir Vilniaus istoriją aktualizuojančias tarptautines konferencijas „Spaudos centrai ir periferijos ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje“ ir „Europa. Sostinė. Tapsmas: XIX-XXI a. Vilnius“;

3. Vykdyti parodos sklaidą organizuojant, 3 paskaitas parodos tematika, audiogidą lietuvių ir anglų k. bei virtualią parodą;

4. Parengti parodą „Vilnius ORT technikumas – langas į ateitį“ LNB Pažinimo erdvėje ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Profesinio mokymo skyriuje (buvusi VGTVPM);

5. Parengti edukaciją Vilniaus ORT Šolom Aleichemo gimnazijos moksleiviams;

6. Vykdyti viešinimo kampaniją skirtingomis žiniasklaidos ir medijų priemonėmis.

Trumpas projekto veiklų aprašymas

Minint Vilniaus 700 jubiliejų planuojami renginiai, kuriais siekiama atskleisti Vilnių kaip daugiatautį, daugiakultūrį, daugiakonfesį ir daugiakalbį miestą. Projekto metu daugialypis Vilnius bus vizualizuotas dviem parodomis:

  • Paroda „Miesto oras išlaisvina“ aktualizuojamos skirtingos galimybės ir jų ribojimai sociokultūrinėje Vilniaus miesto erdvėje nuo ankstyvųjų Naujųjų laikų iki šių dienų. 5 parodos segmentai – laisvė skaityti, tikėti, kurti, mokytis ir veikti – iliustruojami įvairių formų dokumentinio paveldo artefaktais: nuo 1635 m. valdovo privilegijos Vilniaus mėsininkų cechui, Vilniuje veikusių spaustuvių leidinių iki sovietinės cenzūros uždraustų/aprobuotų knygų. Parodoje interaktyviomis priemonėmis lankytojas galės kurti dinamiškus parodos eksponatus reflektuodamas savo santykį su Vilniumi. Ekspozicijos pagrindu sukurta virtuali paroda Google Arts and Culture platformoje prisidės prie parodos tvarumo, išliekamosios vertės kūrimo ir leis panaudoti parodos turinį edukaciniais tikslais.
  • (Ne)laisvės siekti išsilavinimo tema bus atskleista kitoje projekto parodoje „Vilniaus ORT technikumas – langas į ateitį“. Joje bus pristatytas konkrečiai etninei grupei – Vilniaus žydų bendruomenei – svarbios profesinio rengimo organizacijos „ORT“ indėlis į bendruomenės stiprinimą ir Vilniaus miesto kūrimą. Su projekto partneriais Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi, World ORT ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bus parengta Lietuvoje ir užsienyje saugomų eksponatų paroda. Inovatyviomis priemonėmis bus išplėtotas pasakojimas šiuolaikinio vizualaus meno instaliacijoje ant buvusio Vilniaus ORT technikos mokyklos (dabar VTDK Profesinio mokymo skyrius) pastato fasado. Parodą įprasmins edukacija Vilniaus ORT Šolom Aleichemo gimnazijos moksleiviams.

Parodą „Miesto oras išlaisvina“ lydės 2 tarptautinės konferencijos. 2 dienų konferencijoje „Spaudos centrai ir periferijos ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje“ Vilnius atsiskleis kaip svarbiausias LDK spaudos centras ir jo vieta XV–XVIII a. Europoje. Lietuvos ir užsienio tyrėjai pristatys įvairiuose archyvuose saugomas kilnojamas kultūros vertybes, liudijančias miestą kaip svarbų spaudos proceso dalyvį ekonominiuose, socialiniuose, kultūriniuose santykiuose. Antrąja projekto konferencija „Europa. Sostinė. Tapsmas: XIX-XXI a. Vilnius“ siekiama įkontekstinti ir verbalizuoti parodos „Miesto oras išlaisvina“ eksponatus, liudijančius, kaip Vilnius iš XIX a. Rusijos imperijos gubernijos centro išaugo į nepriklausomos valstybės sostinę, tapo globalaus pasaulio dalimi. Konferencijoje 2 plenariniai pranešėjai ir įvairių sričių Lietuvos ir užsienio tyrėjai iš skirtingų perspektyvų pažvelgs į Vilniaus miesto raidą nuo XIX a. iki šių dienų.

Projekto trukmė

2023 m. sausio 2 d. – gruodžio 15 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

1. Nacionalinė biblioteka;

2. Vilniaus muziejus;

3. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus;

4. CERL Proveniencijų darbo grupė;

5. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;

6. World ORT;

7. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;

8. Nacionalinis Osolinskių institutas.

Projekto tikslinės grupės

1. Plačioji visuomenė, regionų bendruomenės, užsienio svečiai;

2. Akademinė visuomenė, mokslininkai, mokiniai ir pedagogai.

Projekto komanda

1. Jolanta Budriūnienė, projekto vadovė;

2. Larisa Lempertienė, projekto vykdytoja;

3. Ilona Strumickienė, projekto vykdytoja;

4. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, projekto vykdytoja;

5. Eglė Karalienė, projekto administratorė.

Atsakingas asmuo Projekto vadovė Jolanta Budriūnienė, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8637

Logotipas