Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

BĮ Lietuvos kultūros taryba, bendra projekto vertė – 4 000 Eur.

Projekto tikslas

Surengti parodą bibliotekoje, siekiant visuomenei šiuolaikiškai pristatyti rašytojų atminimo įamžinimo problematiką ir atskleisti jos sąsajas su bendresniais sociokultūriniais procesais Lietuvoje. Atsiliepiant į šiandienos kultūrines aktualijas, įvairiais aspektais parodą atidarančioje konferencijoje aptarti ir visuomenei pristatyti rašytojų įamžinimo Lietuvoje istoriją bei supažindinti mokslo ir plačiąją visuomenę su naujausiais rašytojų memorializacijos tyrimais.

Projekto uždaviniai

 1. Surengti parodą, visuomenei šiuolaikiškai pristatyti rašytojų atminimo įamžinimo problematiką ir atskleisti jos sąsajas su bendresniais sociokultūriniais procesais.
 2. Suorganizuoti tarpdalykinę konferenciją, skirtą parodai atidaryti, sukviesti įvairių institucijų ir disciplinų atstovus, inicijuoti jų mokslo ir mokslo populiarinamųjų publikacijų paskelbimą leidinyje „Colloquia“ ir kultūrinėje spaudoje („Tarp knygų“).
 3. Užtikrinti projekto vykdymo ir jo rezultatų sklaidą: parengti ir paskelbti informacinius pranešimus Nacionalinėje bibliotekoje ir šalies žiniasklaidoje, išplatinti plakatą ir programą, taip pat vykdyti su paroda susijusią edukacinę veiklą (seminarai, viktorinos miesto ir šalies mokyklų vyresnių klasių mokiniams), viešus apibendrinimus, aptarimus ir interviu su parodos rengėjais ir ekspertais.

Planuojami pasiekti rezultatai

Kiekybiniai projekto rezultatai:

 1. Paroda (1 vnt.).
 2. Mokslinė konferencija „Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje“ (1 vnt.).
 3. Parengti straipsniai publikuoti mokslo žurnale „Colloquia“ (t. y. mažiausiai 1 žurnalui).
 4. Įvykdyta edukacinė veikla (ne mažiau kaip 100 vyresnių klasių mokinių).
 5. Įgyvendinta 1 viešinimo kampanija: išleistas plakatas, parodai skirti lankstinukai ir atvirukai, paskelbti straipsniai leidinyje „Tarp knygų“, publikacijos šalies žiniasklaidoje.

Kokybiniai projekto rezultatai: Padidėjęs rašytojų įamžinimo problematikos žinomumas ir gilesnis suvokimas akademinėje bendruomenėje, plačiojoje visuomenėje ir tarp moksleivių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. birželio 1 d.–2021 m. gegužės 30 d.

Trumpas projekto veiklų aprašymas

2020 m. gruodžio 3–4 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu planuoja surengti parodą ir jos atidarymui skirtą nacionalinę konferenciją, kurios tikslas – visuomenei pristatant parodą suvesti į bendrą diskusiją apie rašytojų įamžinimą įvairių sričių specialistus. Šis projektas skatins tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, prisidės prie Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomų dokumentų viešinimo.

Parodoje bus pristatytos bendrosios memorializacijos formų kaitos tendencijos Lietuvoje: praeitis, dabartis, ateities perspektyvos; atskirų rašytojų memorializacijos formų pavyzdžiai ir problematika: Maironio, Simono Daukanto, Vinco Kudirkos, Kristijono Donelaičio, Žemaitės, Salomėjos Nėries, Bernardo Brazdžionio ir Jurgos Ivanauskaitės. Bus demonstruojamos rašytojams skirtų paminklų nuotraukos ir maketai, medaliai, pašto ženklai, pinigai su rašytojų atvaizdais ir kt. Parodą paįvairins interaktyvumą užtikrinančios planšetės.

Parodos eksponatai bus renkami iš Nacionalinės bibliotekos fondų, taip pat iš šių projekto partnerių fondų: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Akmenės krašto muziejaus, AB Lietuvos pašto, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Žemaičių muziejaus „Alka“, Lietuvos banko Pinigų muziejaus, Trakų istorijos muziejaus.

Suinteresuotų šalių sąrašas

Parodos rengėjai:

 • Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė (parodos kuratorė)
 • Gerda Paliušytė, Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus parodų kuratorė
 • Rima Dirsytė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. metodininkė-tyrėja
 • Silvija Stankevičiūtė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento, Lituanistikos skyriaus vyresn. metodininkė-tyrėja
 • Valda Budreckaitė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyr. metodininkė-tyrėja
 • Dr. Dalia Cidzikaitė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyr. metodininkė-tyrėja
 • Deimantė Žukauskienė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyresn. metodininkė-tyrėja
 • Dr. Arida Riaubienė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyresn. metodininkė-tyrėja

Konferencijos organizacinį komitetą sudaro tyrėjai iš penkių mokslo ir kultūros institucijų: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (komiteto pirmininkė dr. Viktorija Šeina, dr. Birutė Avižinienė), Nacionalinės bibliotekos (prof. dr. Dainius Vaitiekūnas), Lietuvos istorijos instituto (dr. Dangiras Mačiulis), Klaipėdos universiteto (prof. dr. Vasilijus Safronovas), Vilniaus universiteto (prof. dr. Rimvydas Laužikas). Tikimasi, kad konferencijoje pranešimus skaitys literatūros istorijos, menotyros, komunikacijos, muzeologijos, istorijos tyrėjai, o jų pranešimų pasiklausyti susirinks gausi Lietuvos kultūra besidominčiųjų auditorija.

Projekto partneriai:

 1. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 2. Maironio lietuvių literatūros muziejus (teiks eksponatus parodai)
 3. Lietuvos nacionalinis muziejus (teiks eksponatus parodai)
 4. Akmenės krašto muziejus (teiks eksponatus parodai)
 5. AB Lietuvos paštas (teiks eksponatus parodai)
 6. Šiaulių „Aušros“ muziejus (teiks eksponatus parodai)
 7. Žemaičių muziejus „Alka“ (teiks eksponatus parodai)
 8. Lietuvos banko Pinigų muziejus (teiks eksponatus parodai)
 9. Trakų istorijos muziejus (teiks eksponatus parodai)

Projekto tikslinės grupės:

 1. Moksleiviai ir mokytojai (jiems bus skirtos specialios edukacinės veiklos parodos tematika: kūrybinės dirbtuvės 5–9 ir 10–12 kl. mokiniams – anketos ir viktorina apie memorializacijos formas bei atributikos su rašytojų atvaizdais gamyba: marškinėliai, atvirukai ir kt.)
 2. Studentai ir dėstytojai, literatūros ir kultūros reiškinių tyrėjai ir mokslininkai (pirmiausia jiems bus skirta parodą atidaranti konferencija)
 3. Aktyvūs kultūros politikos lauko dalyviai (rašytojai, menininkų organizacijų nariai ir vadovai, savivaldybių kultūros įstaigų ir kitų kultūros įstaigų darbuotojai) ir visi šalies skaitytojai, besidomintys rašytojų atminimo įprasminimo reiškiniais

Projekto vadovas

Jolanta Budriūnienė, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė, tel. (8 5) 239 8637, el. p. jolanta.budriūŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Logotipas