Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

E. paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai

Projekto tikslas

Šiuo projektu tęsiami vykdant Nacionalinės bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“ pradėti darbai. Jo tikslas – skatinti skaitmeninėje erdvėje skelbiamų kūrinių ir objektų ženklinimą, teisėtą pakartotinį naudojimą ir sklaidą, užtikrinant visuomenės ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojų interesų pusiausvyrą.

Projekto uždaviniai
1. Sukurti interneto platformą (e. paslaugą), skirtą kūrinių, gretutinių teisių objektų ir nesaugomų objektų panaudojimo teisėms identifikuoti ir ženklinti. 
2. Organizuoti šviečiamuosius seminarus – dirbtuves (angl. workshop), siekiant pristatyti sukurtą platformą, skaitmeninio turinio (kūrinių) naudojimo teisių priskyrimo ir ženklinimo metodiką ir rekomendacijas.
3. Skleisti projekto rezultatus visuomenės informavimo priemonėse, siekiant visuomenę informuoti apie sukurtą e. paslaugą ir skatinti pagarbą autorių ir gretutinėms teisėms.

Projekto trukmė
2017 m. lapkritis–2018 m. lapkritis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
1. Baltijos audiovizualinio archyvo taryba (angl. Baltic Audiovisual Archival Council) (Estija, Lietuva)
2. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
3. Vilniaus dizaino kolegija

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įgyvendinama ir administruojama Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa, bendra projekto vertė – 14 588 Eur.

Projekto pristatymas

Projekto tikslinės grupės:

1. Atminties institucijų skaitmeninimo specialistai.
2. Jaunieji kūrėjai, aukštųjų mokyklų studentai.
3. Kiti suinteresuoti asmenys.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

1. Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo ir ženklinimo metodikos bei rekomendacijų pritaikymas, sudarant sąlygas naudoti ne tik atminties institucijoms, bet ir kūrėjams.
2. Dokumento turinio pritaikymas skelbti internete.
3. Elektroninės paslaugos išsamios techninės specifikacijos ir prototipo rengimas.
4. Elektroninės paslaugos sukūrimas ir testavimas su realiais vartotojais.
5. Paslaugos tobulinimas, atsižvelgiant į testavimo rezultatus.
6. Šviečiamųjų seminarų organizavimas.
7. Viešinimo veiklos: informacijos sklaida interneto medijose, socialiniuose tinkluose, pristatymai giminingose konferencijose ir seminaruose.

Numatomi projekto rezultatai:

1. Sukurta viena elektroninė paslauga.
2. Įgyvendinta tiesioginė transliacija.
3. Parengtas informacinis straipsnis, paskleistas 60 savivaldybių bibliotekoms.
4. Surengti 3 seminarai, pritrauksiantys 120 asmenų (40 specialistų, 80 jaunųjų kūrėjų / studentų).
5. Įgyti / sustiprėję įgūdžiai ženklinti kūrinius (siekiama, kad 70 proc. dalyvių savo įgūdžius vertintų teigiamai).
6. Siekiama, kad sukurta e. paslauga sulauktų 70 proc. dalyvių rekomendacijų.
7. Siekiama, kad įgytas žinias praktikoje taikyti ir kūrinius ženklinti ketintų 70 proc. dalyvių.

Atsakingas asmuo
Milda Žilėnaitė, Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.