Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas

Projekto tikslas
Sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS), kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą.

Projekto trukmė
2012 m. lapkritis–2015 m. rugpjūtis

Projekto vykdytojas
Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Projekto partneriai
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Informacijos išteklių departamentas

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., 1 569 302,31 Eur

Projekto pristatymas
Projektas prisidės prie Lietuvos paveldo išsaugojimo, intensyviau įtrauks į tai visuomenę ir dėl greitesnės komunikacijos tarp institucijų supaprastins administracines procedūras. Vieno langelio principu bus suteikiamos 33 elektroninės paslaugos. KPEPIS turės išorinę integraciją su Virtualia kultūros paveldo informacine sistema, o tai suteiks galimybių visuomenei vykdyti kultūros paveldo objektų šaltinių paiešką. Projekto metu buvo atnaujintas ir su KPEPIS integruotas Kultūros vertybių registras.

Projekto metu sukurta kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema, susieta su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos administruojama sistema „Infostatyba“ bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektronine sistema „e. paveldas“. Taigi norintieji daugiau sužinoti apie planuojamą aplankyti objektą per Kultūros vertybių registrą galės patekti į virtualią informacinę kultūros paveldo sistemą epaveldas.lt, kur saugomos istorinių knygų, vertingų metraščių, vaizdų ir muzikos kūrinių elektroninės versijos.