Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams

Projekto tikslas
Siekiant užtikrinti tinkamą viešai skelbiamo atminties institucijų saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio tvarką, parengti ir pateikti informaciją vartotojams dėl viešai skelbiamų kultūros paveldo objektų galimų panaudojimo būdų.

Projekto uždaviniai

 1. Panaikinti / sumažinti suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo objektų naudojimo teisinį neapibrėžtumą, parengiant suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodiką, leidžiančią šiuos objektus valdančioms ir administruojančioms atminties institucijoms tinkamai pateikti informaciją vartotojams dėl kultūros paveldo objektų galimų panaudojimo būdų.
 2. Užtikrinti tinkamą metodikos taikymą, parengiant metodiką papildančias rekomendacijas, įtraukiant konkrečių atvejų analizes, pavyzdžius, išimtis ir paaiškinimus, kurios padėtų taikyti metodiką.
 3. Skleisti projekto rezultatus, organizuojant darbo grupes projekto tikslinei grupei ir naudos gavėjams bei skleidžiant projekto rezultatus informacinėse priemonėse.

Projekto trukmė
2016 m. rugpjūtis–2017 m. rugpjūtis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

 1. Baltic Audiovisual Archival Counsil, Estija / Lietuva
 2. Advokatų profesinė bendrija „iLAW“, Lietuva

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Kultūros ministerijos įgyvendinama ir administruojama Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa, bendra projekto vertė – 21 200 Eur.

Projekto pristatymas

Projekto tikslinės grupės:

 1. Lietuvos atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai);
 2. Plačioji visuomenė (vartotojai, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojai, autorių teises ir gretutines teises saugančios institucijos).

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

 1. Metodikos parengimas. Rengiant metodiką bus atliekama: problemų analizė (identifikuojamos teisinės kliūtys ir problemos; identifikuojamos praktinės problemos); galimybių vertinimas (įvertintos teisinės galimybės; įvertintos galiojančių licencijų galimybės); rengiama metodika (apdorota ir susisteminta informacija bei parengta metodika; teisinis metodikos įvertinimas, recenzavimas).
 2. Rekomendacijų parengimas. Rengiant rekomendacijas bus: parengta išimčių ir konkrečių atvejų apžvalga; parengtos metodikos paaiškinimai ir rekomendacijos; rekomendacijų teisinis įvertinimas / recenzavimas.
 3. Projekto rezultatų sklaida. Bus organizuojami 6 rezultatų sklaidos renginiai- darbo grupės skirtinguose Lietuvos regionuose, kurių metu bus pristatyta metodika ir rekomendacijos projekto tikslinei grupei. Taip pat numatoma Projekto rezultatų sklaida Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.

Laukiami projekto rezultatai:

Kiekybiniai:

 1. Parengtas dokumentas (1 vnt.) - suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika su jos taikymo rekomendacijomis.
 2. Organizuoti 6 projekto sklaidos renginiai.

Kokybiniai:

 1. Užtikrintas atminties institucijų saugomų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.
 2. Sudarytos prielaidos paprasčiau ir operatyviau ženklinti ir skelbti suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo objektus.
 3. Sudarytos sąlygos vartotojams žinoti, kokie galimi būdai panaudoti viešai skelbiamus suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo objektus.

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos (atsisiųsti PDF ›), schema (atsisiųsti PDF ›)


Atsakingas asmuo
Milda Žilėnaitė, Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.