Telefonas Klaustukas Sitemap

Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę

Projekto tikslas

Užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis.

Projekto uždaviniai

  1. Parengti Lietuvių literatūros klasikos kūrinių atrankos ir įtraukimo į el. klasikos biblioteką metodika.
  2. Suformuoti lietuvių literatūros klasikos skaitmenintą turinį pagal parengtą metodiką.
  3. Sukurti lietuvių literatūros klasikų kūrinių elektroninių knygų biblioteką VEPIS struktūroje, užtikrinant prieinamumą įvairiomis priemonėmis elektroninėje erdvėje.

Projekto trukmė

2012 m. sausis–2014 m. balandis

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., Ekonomikos augimo veiksmų programa, 613 994,44 Eur

Projekto pristatymas

Projekto metu sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių el. knygų biblioteka, kartu su sukurtomis moderniomis prieigos prie el. knygų priemonėmis, integruojama su portalu epaveldas.lt kaip neatsiejama VEPS dalis, tokiu būdu tapdama vieninga ir neatskiriama skaitmeninto kultūros paveldo sudėtine dalimi.

Sukurtos el. paslaugos taip pat integruojamos su LIBIS bibliotekų interaktyvių el. paslaugų portalu ibiblioteka.lt, taip užtikrinta galimybė pasinaudoti Lietuvos bibliotekų teikiamomis paslaugomis vieno langelio principu, kuris pasiekiamas integruojant VEPIS ir LIBIS sistemas.

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta taikomoji programinė įranga, sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių el. knygų biblioteka ir integruota į Europos kultūros paveldo skaitmeninę erdvę. Vartotojams buvo suteiktos patogios e. paslaugos – skaityti šiuos kūrinius mobiliuose įrenginiuose.

Atsakingas asmuo
Dr. Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė