Telefonas Klaustukas Sitemap

Lietuvos operai – 100. Aleksandro Plenio videokolekcijos skaitmeninimas ir sklaida

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, bendra projekto vertė – 8390 Eur

Projekto tikslas

Padaryti viešai prieinamus internete (skelbti portale epaveldas.lt) lietuvių operos Čikagoje pastatymų vaizdo įrašus, siekiant atskleisti ir populiarinti lietuviškos operos atlikimo meno istoriją.

Projekto uždaviniai

  1. Atrinkti, įvertinti, restauruoti ir skaitmeninti A. Plenio lietuvių operos vaizdo įrašų kolekciją, saugomą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikaga, JAV).
  2. Parengti operų įrašų anotacijas, menotyrinius aprašymus ir komentarus.
  3. Sukurti atskirą lietuviškos operos šimtmečiui skirtą kolekciją portale epaveldas.lt, ten įkelti suskaitmenintus lietuvių operos Čikagoje įrašus.
  4. Suderinti autorių teisių klausimus dėl informacijos viešinimo internete.
  5. Organizuoti projekto rezultatų viešinimo kampaniją (Nacionalinėje bibliotekoje surengti projekto pristatymo renginį, paskelbti informaciją Nacionalinės bibliotekos svetainėje, socialiniuose tinkluose (2 vnt.), straipsnius spaudoje (2 vnt.).

Projekto rezultatai

Kiekybiniai projekto rezultatai:

  1. Nacionalinė biblioteka, įsigydama Čikagos lietuvių operos įrašų kopijas, papildys savo fondus;
  2. Lietuviškos operos Čikagoje įrašai bus suskaitmeninti ir taps viešai prieinami visuomenei kultūros paveldo portale epaveldas.lt.

Kokybiniai projekto rezultatai:

Medžiaga bus profesionaliai anotuota ir pristatyta, tinkama tiek profesionaliai auditorijai – muzikos istorijos mokytojams, dėstytojams, tyrinėtojams, tiek plačiajai visuomenei – jos švietėjiškai, edukacinei, kultūrinei veiklai (1 projekto pristatymo renginys, 2 žinutės interneto svetainėse, 2 žinutės socialiniuose tinkluose, 2 straipsniai spaudoje).

Projekto trukmė

2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. gruodžio 1 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneris

Balzeko lietuvių kultūros muziejus (Čikaga)

Projekto tikslinės grupės

  1. Profesionali auditorija – muzikos istorijos mokytojai, dėstytojai, tyrinėtojai;
  2. Plačioji visuomenė – jos švietėjiška, edukacinė, kultūrinė veikla.

Planuojamas projekto poveikis

Didesnis Čikagos lietuvių operos įrašų prieinamumas ir platesnė įrašų sklaida.

Atsakingas asmuo

Živilė Časaitė, Paslaugų departamento Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8677, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Logotipas