Telefonas Klaustukas Sitemap

REDISCOVER: Išsklaidyto turinio sujungimas

Projekto tikslas
Surinkti išsklaidytą vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų amžių Vidurio Europos dokumentinį paveldą, stiprinant bendradarbiavimą tarp nacionalinių Europos bibliotekų.

Projekto trukmė
2009 m. rugsėjis–2010 m. lapkritis

Projekto vykdytojas
Čekijos nacionalinė biblioteka

Projekto partneriai
Lenkijos nacionalinė biblioteka
Rumunijos nacionalinė biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Informacijos išteklių departamentas

Projekto finansavimo šaltinis
Europos komisija, Kultūros programa

Projekto pristatymas
Projekto metu įvairūs dokumentai (rankraščiai, senosios knygos ir kt.) buvo skaitmeninti ir perkelti į jau veikiančią duomenų bazę Manuscriptorium, vėliau įtraukiami į Europos skaitmeninę biblioteką (European Digital Library).

Svarbiausias projekto rezultatas – vienos prieigos prie senųjų knygų ir archyvinių dokumentų sukūrimas. Vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų amžių dokumentai buvo sukelti į duomenų bazę Manuscriptorium, kurios duomenis galima pasiekti iš skirtingų serverių. Skirtingai nei tos duomenų bazės, kurios pateikia tik nuorodas į kituose serveriuose esančius dokumentus, Manuscriptorium leidžia tiesiogiai pasiekti įvairiose bibliotekose saugomus skaitmenizuotus dokumentus ir su jais susipažinti.

Projekto metu taip pat įvyko keturios parodos partnerėse šalyse, pasirodė leidiniai ir kompaktiniai diskai anglų ir šalių partnerių kalbomis, surengta mokslinė konferencija. Plačiau apie projektą ›

Atsakingas asmuo
Jolita Steponaitienė, Informacijos išteklių departamento direktorė, tel. (8 5) 239 8585