Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

Projekto tikslas

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.

Projekto uždaviniai

 1. Plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius.
 2. Plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą.
 3. Užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą.

Projekto trukmė

2010 m. spalis–2012 m. liepa

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

 • Kauno apskrities viešoji biblioteka
 • Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
 • Lietuvos dailės muziejus (LDM)
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 • Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
 • Vilniaus universiteto biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centras

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007–2013 m., 3 597 072 Eur (12 419 970,12 Lt)
Priemonė Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“

Projekto pristatymas

Projektas vienija įvairių atminties institucijų pastangas kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams ir yra ankstesnio projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas“, vykdyto 2005–2008 m., tęsinys.

 1. Tęsiami skaitmeninimo darbai (suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą epaveldas.lt 2 mln. 295 506 puslapius archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų).
 2. 17 tūkst. 500 LDM saugomų vaizdų ir 11 tūkst. muzikos kūrinių.
 3. Plėtojant elektroninės paslaugos išspręstos šios problemos:
  3.1. atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai perkelti į elektroninę erdvę taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
  3.2. užtikrintas informacijos išsaugojimas ir didesnis prieinamumas;
  3.3. padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
  3.4. realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Atsakingas asmuo

Dr. Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė