Telefonas Klaustukas Sitemap

Netinkamų naudojimui rūgštaus kartono apsauginių dėžučių keitimas naujomis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo fonde

Projekto tikslas

Užtikrinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomo Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) išsaugojimą, išlikimą ir sklaidą.

Projekto uždaviniai

Sudaryti tinkamas laikymo sąlygas Nacionalinėje bibliotekoje saugomo NPDAF išsaugojimui.

Projekto trukmė

2014 m. birželis–gruodis

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, 14 481 Eur (50 000 Lt)

Projekto pristatymas

Projekto metu buvo pagamintos apsauginės kartoninės dėžutės, tinkamos saugiai saugoti Nacionalinės bibliotekos turimą XVI–XX a. Lietuvos dokumentinį paveldą. Dėžutėse saugomi unikalūs (knygos lietuvių, rusėnų, lenkų, vokiečių, lotynų kalba ir lituaniniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda) NPDAF dokumentai.

Atsakingas asmuo

Algirdas Plioplys, Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vadovas, tel. (8 5) 239 8570