Telefonas Klaustukas Sitemap

Susivienijimo lietuvių Amerikoje fondo, sudėtinės Lietuvių išeivijos archyvų dalies, tvarkymas Niujorke

Projekto tikslas
Sutvarkyti Susivienijimo lietuvių Amerikoje fondo (SLA), seniausios lietuvių organizacijos JAV, dokumentus, kad šie taptų prieinami tyrinėtojams. Į šį darbą įtraukti JAV gyvenančius lietuvius taip skatinant jų patriotiškumą, pilietiškumą ir lituanistinį ugdymą.

Projekto uždaviniai
1. Susisteminti, aprašyti SLA dokumentus, periodinius leidinius, sudaryti jų sąrašus, veiklos dokumentus parengti tinkamam ilgalaikiam saugojimui, spaudą pargabenti į Lietuvą.
2. Informaciją apie sutvarkytus SLA dokumentus, saugomus Niujorke, dokumentų sąrašus paviešinti internete ir patalpinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje.
3. Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų profesinę patirtį dokumentų tvarkymo srityje perteikti JAV gyvenantiems lietuviams savanoriams, kurie tvarko ir tvarkys Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą  kilnojamąsias kultūros vertybes, lietuvių išeivijos organizacijų dokumentus, ir taip prisideda prie jų išsaugojimo ir sklaidos.

Projekto trukmė
2016 m. gegužė–lapkritis

Projekto vykdytojas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Projekto partneriai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
Lietuvos kultūros taryba, projekto vertė – 12 100 Eur

Projekto pristatymas
Projekto metu kartu su Niujorke gyvenančiais lietuviais bus į atskiras grupes suskirstytas SLA būstinėje sukauptas šios organizacijos dokumentinis paveldas: atskirti veiklos dokumentai, periodiniai leidiniai, knygos, kiti spaudiniai.

Atlikta SLA esančių publikuotų dokumentų turinio analizė. Sutvarkyti ar aprašyti SLA sukaupti veiklos dokumentai, jie sudėti į saugojimui pritaikytus aplankus, dėžes ir parengti tolimesniam saugojimui. Ateityje SLA numato veiklos dokumentus suskaitmeninti. Bus atrinkti Nacionalinei bibliotekai trūkstami spaudos (laikraščio „Tėvynė“) egzemplioriai ir pargabenti į Lietuvą. 

Projekto metu bus atrinkti ir į Nacionalinę biblioteką pargabenti SLA publikuoti dokumentai – 100 komplektų periodinių leidinių ir 50 knygų.

Atsakingas asmuo
Giedrė Milerytė-Japertienė, Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja-skyriaus vadovės pavaduotoja, tel. (8 5) 239 8637, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.