Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Bibliotekų specialistų mokymai (2017 m.)

Projekto tikslas
Tobulinti vidurinės ir aukščiausiosios grandies bibliotekos darbuotojų vadovų vadybos kompetencijas, siekiant gerinti bibliotekų veiklą, tenkinti vartotojų lūkesčius ir didinti jų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis

Projekto uždaviniai
Organizuoti 2 temų mokymus vidurinės ir aukščiausiosios grandies vadovų vadybos kompetencijoms gerinti 5 apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio)

Projekto trukmė
2017 m. kovas–gruodis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos kultūros taryba, 28 155  Eur

Projekto pristatymas
Projekto tikslinės grupės – Lietuvos viešųjų bibliotekų ir Nacionalinės bibliotekos vidurinės grandies vadovai. Projektu siekiama pagerinti vidurinės ir aukščiausiosios grandies vadovų vadybos kompetencijas, didinti darbo motyvaciją, skatinti geresnius darbo rezultatus; taip tikimasi efektyvinti Lietuvos bibliotekų veiklą ir kelti vartotojų pasitenkinimą jų teikiamomis paslaugomis.

Atsakingas asmuo
Ieva Gumuliauskaitė, Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, tel. (8 5) 239 8631, el. p. ieva.gumuliauskaitė@lnb.lt