Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Biblioterapijos taikymas bibliotekose

Projekto tikslas

Kelti viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijas, sprendžiant socialinės atskirties problemas ir didinant kultūros prieinamumą visuomenei

Projekto uždaviniai

 1. Sukurti biblioterapijos metodiką ir ją publikuoti.
 2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių viešosiomis bibliotekomis (VB) tinklą projektui įgyvendinti.
 3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų praktinius užsiėmimus.
 4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5).
 5. Sukurti ir vesti biblioterapijos užsiėmimus tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis viešosiomis bibliotekomis (20 užsiėmimų). Rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais.
 6. Skleisti informaciją visuomenei apie projekto eigą ir rezultatus.

Projekto rezultatai

 1. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje publikuota metodika.
 2. Bendradarbiavimo tinklas su apskričių VB projekto veiklų klausimais.
 3. Suorganizuoti ir vesti 5 biblioterapijos metodų taikymo mokymai bibliotekininkams (5, kiekvienoje apskrities VB).
 4. Pakelta bibliotekų specialistų kvalifikacija (50 specialistų).
 5. Suorganizuota ir vesta 20 biblioterapijos užsiėmimų VB, bendradarbiaujant su vietovės socialinėmis institucijomis (20 mobilių renginių tikslinėms grupėms).
 6. Suteikta biblioterapijos paslauga 200 asmenų (tikslinių grupių asmenys, turintys ribotas galimybes naudotis viešosiomis bibliotekomis).
 7. Parengti ir paskleisti 5 straipsniai apie projekto eigą ir rezultatus.
 8. Baigiamasis renginys: metodikos pristatymas ir pažymėjimų įteikimas bibliotekininkams, kviečiami ir socialinių institucijų atstovai (100 žmonių).

Projekto trukmė

2020 m. kovo 2 d.–2021 m. spalio 30 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partnerės

 1. Lietuvos biblioterapijos asociacija
 2. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos kultūros rėmimo fondas, bendra projekto suma – 24 568,50 Eur.

Projekto tikslinės grupės

 1. Viešųjų bibliotekų darbuotojai
 2. Ribotą prieigą prie VB paslaugų turintys asmenys
 3. Biblioterapijos metodika susidomėję asmenys

Planuojamas projekto poveikis

 1. Kvalifikacijos tobulinimas 60 VB darbuotojų
 2. Suteikta paslauga 200 asmenų, turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų
 3. Išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų

Atsakingas asmuo

Dr. Rasa Januševičienė, Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8681, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Logotipas