Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

Projekto tikslas

Skatinti šalies suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų, profesinės srities gebėjimų, kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas savivaldybėse; pasitelkiant kokybišką ugdymo turinį, stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Laikotarpis

2016 m. rugsėjo 30 d.–2023 rugsėjo 1 d. (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuruojamos veiklos vyks nuo 2021 m. kovo 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d.)

Projekto vykdytojas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partnerė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė

Projektas finansuojamas iš Europos paramos fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projektui įgyvendinti skirta 1 mln. Eur, iš kurių Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuruojamoms veikloms skirta dalis – 678 536 Eur.

Planuojami pasiekti rodikliai

  1. Organizuoti suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų bei kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros srityje, kompetencijų tobulinimo mokymus, kuriuose dalyvautų 600 asmenų, iš jų – 200 unikalių dalyvių;
  2. Organizuoti mokymus 10-ies atskirų kultūros sričių (archyvų, bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, teatro, aptarnaujančio techninio personalo, klasikinio dainavimo ir šokio atlikėjų, koncertinių įstaigų (muzikos), kino, paveldo) darbuotojams;
  3. Organizuoti mokymus, kurių bendra trukmė būtų 2800 akad. valandų.

Planuojamas projekto poveikis

Projektas prisidės prie socialinio ir ekonominio gyvenimo kokybės gerinimo, mažins dalies suaugusiųjų socialinės atskirties riziką. Kokybiškas ugdymo turinys ir jo perteikimas įvairioms grupėms sustiprins suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą.

Atsakingas asmuo

Alma Masevičienė, mokslinė sekretorė ir projekto vadovė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. +370 5 239 8670