Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Istorinis šaltinis užsienio archyve. Dokumentų surinkimas, vertimas ir išleidimas: Lietuvos kultūrinis ir politinis gyvenimas Tadeuszo Katelbacho raportuose

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, vertė – 16 000 Eur

Projekto tikslas

Atskleisti nežinomas Lietuvos vidaus politinio ir kultūrinio gyvenimo bei Lietuvos ir Lenkijos santykių aplinkybes XX a. 4-ajame dešimtmetyje.

Projekto uždaviniai:

 1. Pateikti viešai publikuotų žurnalistinių straipsnių ir slaptų dokumentų rinkinius, sudarant lyginamojo vertinimo galimybę.
 2. Nušviesti gerai žinomas Lietuvos asmenybes dar netyrinėtu rakursu.
 3. Perteikti stilistinę raportų vertę.
 4. Medžiagą iliustruoti Lietuvoje nepublikuotomis nuotraukomis, saugomomis Lenkijos archyvų fonduose.

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su partneriais Lenkijoje, mano esant tikslinga pristatyti Lietuvos skaitytojams menkai žinomą dokumentinį šaltinį, įdomų ne tik Lietuvos ir Lenkijos santykių, Lietuvos tarpukario kultūros tyrėjams, bet ir plačiai visuomenei. Kadangi politiko, diplomato, žurnalisto T. Katelbacho slapti raportai iki šiol nebuvo publikuoti, o jų turinys leidžia atskleisti nežinomas Lietuvos vidaus politinio ir kultūros gyvenimo bei Lietuvos ir Lenkijos santykių aplinkybes, detales, veikėjų vaidmenis, jie šiuo metu yra atrinkti iš archyvo skirtingų fondų ir sudaryta viena byla.

Nacionalinei bibliotekai juos išvertus, numatytas parengti vientisas apibrėžto laikotarpio šaltinis su aiškinamaisiais komentarais, jis būtų išleistas iliustruojant Lietuvoje nepublikuotomis XX a. 4-ojo dešimtmečio Lietuvos gyvenimo nuotraukomis iš Lenkijos archyvų. Kartu su vienu tomu leidžiamu šaltiniu, siekiant sudaryti lyginamojo vertinimo galimybę, lygiagrečiai būtų išleistas antras tomas – T. Katelbacho publikuotų žurnalistinių straipsnių rinkinys. Tai sudarytų galimybę pamatyti skirtumą tarp slaptų dokumentų ir tuo metu viešai skelbtų straipsnių (šio tomo vertimą taip pat atliks Nacionalinė biblioteka).

Minėti slapti raportai, priskirtini dokumentiniam paveldui, atskleistų daugiau informacijos apie Lietuvą XX a. 4-ajame dešimtmetyje, nes juose aprašomi žinomi kultūros ir politikos asmenys, tačiau iki šiol netyrinėtu ir nežinomu požiūriu. T. Katelbacho pranešimai yra vertingi ir stiliaus požiūriu dėl spalvingumo, charakteristikų teikimo, išvadų ir pasiūlymų ministerijai. Iki šiol nežinomas turinys būtų įdomus tyrėjams, įskaitant besidominčius istorinių asmenybių gyvenimu, skaitytojams, kuriuos domina XX a. tarpukario gyvenimas, Lietuvos ir Lenkijos ryšiai. Kadangi leidinys būtų iliustruotas nuotraukomis iš Lietuvos gyvenimo, nepublikuotomis Lietuvoje, saugomomis Lenkijos archyvų fonduose, tai išplėstų pažintinę dviejų tomų knygos vertę.

Projekto trukmė

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki gruodžio 31 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto tikslinės grupės:

 1. Lietuvos tarpukario diplomatijos tyrėjai
 2. Visuomenės dalis, kurią domina Lietuvos tarpukario politika ir diplomatija, tarptautiniai Lietuvos ir Lenkijos santykiai

Projekto komanda:

 1. Ingrida Veliutė, projekto vadovė
 2. Ernesta Keinienė, projekto administratorė ir koordinatorė
 3. Ugnė Rinkevičiūtė, projekto koordinatorė
 4. Elona Ložytė, knygos viršelio ir bendro apipavidalinimo dizainerė
 5. Daina Dailidonienė, kalbos redaktorė
 6. Tomas Rastenis, maketuotojas
 7. Vaiva Markevičiūtė, korektorė

Atsakingas asmuo

Projekto vadovė Ingrida Veliutė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8647