Telefonas Klaustukas Sitemap

Leidinys „Theatrum libri: mokslinių straipsnių rinkinys“

Projekto tikslas

Aktualizuoti lituanistinius lietuvių mokslininkų tyrimus tarptautiniu mastu, išleidžiant jų straipsnius anglų kalba kartu su užsienio tyrėjų, mokslininkų darbais, taip pat parengiant ir elektroninę leidinio versiją su atvirąja prieiga.

Projekto uždaviniai

  1. 5 straipsnius lietuvių kalba išversti į anglų kalbą.
  2. Suredaguoti visą 15 straipsnių rinkinį anglų kalba.
  3. Parengti maketą ir išleisti straipsnių rinkinį.
  4. Parengti ir paskelbti atvirosios prieigos straipsnių rinkinį.

Projekto laikotarpis

2022 m. balandžio 1 d. – 2022 m. gruodžio 23 d.

Projekto vykdytoja

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – 3 000 Eur

Projekto pristatymas

2021 m. gruodžio 1–3 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Theatrum libri: spauda, skaitymas ir sklaida ankstyvųjų Naujųjų laikų Europoje (Mažvydo skaitymai)“. Tai XX a. 9–10 dešimtmečiais vykusios mokslinės konferencijos-seminaro „Mažvydo skaitymai“ tąsa. Konferencijos medžiaga bus publikuojama recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje anglų kalba. Straipsnių rinkinį sudaro 15 recenzuotų mokslinių straipsnių: 7 pateikti Lietuvos tyrėjų iš didžiųjų Lietuvos bibliotekų, universitetų bei mokslinių institutų, 8 – užsienio tyrėjų iš Didžiosios Britanijos, Škotijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Ispanijos ir Lenkijos universitetų bei bibliotekų. Nors straipsnių rinkinys leidžiamas Lietuvoje, siekiant didesnės lituanistinių knygos istorijos ir kultūros tyrimų sklaidos, nuspręsta rinkinį išleisti anglų kalba. Lituanistinių tyrimų sklaidą ir pasiekiamumą didins ir elektroninės publikacijos versijai suteikta atviroji prieiga. Šis recenzuotas mokslinių straipsnių yra pirmas mokslinis Nacionalinės bibliotekos leidinys, kuriame neapsiribojama bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimais, o įtraukiami ir kultūrologiniai, istoriniai, kalbiniai moksliniai tyrimai, susiję su Naujųjų laikų knyga – toks leidinio turinys bus įdomus ir reikšmingas įvairių mokslo sričių tyrėjams.

Planuojamas projekto poveikis

  1. Leidžiamas spausdintinis ir elektroninis straipsnių rinkinys anglų kalba aktualizuos pasaulio mokslo ir atminties institucijose saugomą dokumentinį kultūros paveldą, naujas tyrimų metodologijas ir galimybes;
  2. Bus sudaryta galimybė Lietuvos dokumentinį paveldą ir jo tyrimus lengviau įtraukti į tarptautinę mokslinę apyvartą;
  3. Užsienio tyrėjai bus supažindinti su Lietuvoje vykusiais istoriniais, kultūriniais procesais ir jų vieta Europos istorijoje, bus užmegzti tvaresni bendradarbiavimo ryšiai su pasaulio mokslo ir atminties institucijomis.

Atsakingas asmuo

Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Dokumentinio paveldo departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8586, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.