Telefonas Klaustukas Sitemap

F 6 "Literatūros naujienų" redakcija

F 6, 193 saug. vnt., 1936-1937. Autografai, autografuoti mašinraščiai, laikraščių iškarpos, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, latvių, prancūzų kalba.

Fondo sudaryt. – dvisavaitinis (1934-1936), mėnesinis (1937-1938) literatūros ir meno laikraštis “Literatūros naujienos”, ėjęs 1934-1938 metais Kaune.
Priimta apie 1957 m.

Laikraščio “Literatūros naujienos” leidėjo ir redaktoriaus Liudo Giros rankraščiai: straipsniai įvairia tematika (apie vaikų literatūrą; Maironio muziejų Kaune; dainininką Kiprą Petrauską; italų poetą Giacomo Leopardi; tuometinio Valstybinio teatro repertuarą; Pabaltijo tautų, lenkų literatūrą); žinutės apie rašytojus K. Binkį, P. Vaičiūną, K. Borutą, B. Mickevičių, P. Cvirką, P. Lapienę; bibliografinės žinios, bei naujų knygų skelbimai; nekrologai, užuojautos, sveikinimai sutuoktuvių bei sukakčių progomis; vertimai; knygų, operos ir įvairių teatrų spektaklių recenzijos.

Kitų autorių rankraščiai: Alfonso Braziulio, Vytauto Alseikos, Vytauto Bacevičiaus, Boriso Dauguviečio, M. Dobužinskio, Igno Šeiniaus, Karolio Račkausko-Vairo, A. Žukausko-Vienuolio, Juozo Žlabio ir kt. straipsniai bei recenzijos.

Poezija: A. Churgino, Jono Graičiūno, Juozo Žlabio eilėraščiai. Paruošto spaudai Leono Švedo leidinio “Šauksmas. Lyrika” rankraštis (neišleistas).

Iliustracijos “Literatūros naujienoms”: pavienių žymių Lietuvos ir užsienio asmenybių nuotraukos; karikatūros.

“Literatūros naujienų” 1936 metų Nr. 12 medžiaga.

Dauguma rankraščių spausdinti “Literatūros naujienose”.