Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 8 Glovackas Pijus

F 8, 18 s. vien., 1923-1939. Autografai, mašinraščiai.  Lietuvių, rusų, anglų, prancūzų vokiečių k.

Fondo sudaryt. Pijus Glovackas (1902-1941), Lietuvos komunistų veikėjas.
Priimta apie 1941-1942 m.

Dienoraščio fragmentas (1923). Politinės ekonomijos, filosofijos socialinių mokslų įvairių autorių knygų, straipsnių santraukos, išrašai, tarp jų Lietuvos Respublikos 1926-1939 m. visuomeninio politinio gyvenimo bei tarptautinių įvykių pasižymėjimai, įvertinimai; prašymų, raštų nuorašai dėl P. Glovacko bylos ir kt.