Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 17 Volteris Eduardas

F 17, 440 s. vien., 1882-1941. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, latvių, rusų, vokiečių ir kt. k.

Fondo sudaryt. Eduardas Volteris (1856-1941), kalbininkas, etnografas, literatūros istorikas, bibliotekininkas.
Priimta apie 1946 m. ir 1974 m. – iš J. Deksnio.

Asmens ir buities dokumentai (1882-1940). Autobiografija, pasai, Tartu un-to, Rusijos MA pažymėjimai, įvairūs liudijimai, apdovanojimai, mokslinės veiklos 25-mečio, amžiaus 70-mečio sveikinimai, asmeninės sutartys, sąskaitos ir kiti buities dokumentai.

Straipsniai, pranešimai (1908-1939). Straipsniai, jų juodraščiai iš lietuvių archeologijos, istorijos, apskritai kultūros ir apie Apuolės piliakalnio, Kauno pilies tyrinėjimus, Šiaulių-Saulės kautynes, Lituanistikos in-tą, Kauno m. muziejų, kai kuriuos lietuvių kultūros veikėjus ir kt. E. Volterio vadovaujamų studentų darbai iš archeologijos, etnologijos (18 vien., 1926-1936). Knygos su E. Volterio pastabomis, įrašais; bibliotekos knygų sąrašas.

Korespondencija (1885-1941). Adresatai (1903-1941): V. Biržiška (2, apie 1935 ir 1941), A. Jakštas-Dambrauskas (1906), A. Smilga (apie 1904), A. Voldemaras (2, 1903 ir apie 1910), žmona A. Volterienė (6, 1937-1940), E. Volteris (1914). Siuntėjai (1885-1940): E. Aizermanas (Eisermann) (2, 1933-1936), I. Aleksanderis (4, 1911-1912), K. Alminauskis (1931), J. Balčikonis (1912), J. Balys (1937), F. Baluodis (16, 1919-1937), J. Baneris (Banner) (1934), H. Beras (Behr) (1936), J. Benkeris (3, 1932-1933), M. Bezduolinis (3, 1930-1931), V. Biržiška (apie 1938), J. Bračas (1934), K. Brundza (3, 1933-1934), K. Būga (1902), P. Bugailiškis (2, 1936), J. Bulota (1931), A. Burba (5, 1885-1893), K. Butkevičius (3, 1927-1934), A. Butulis (Butuls) (1932), P. Dedinas (8, 1932-1938), M. Dinter-Liepinia (3, 1934-1937), J. Dovydaitis (1935), R. Eglė (2, 1922-1923), J. Elisonas (2, 1930), K. Engelis (18, 1929-1933), H. Fankiuberis (Fanküber) (4, 1928-1929), E. Frenkelis (1934), V. Gaigalaitis (1928), P. Galaunė (1938), J. Garalavičius (2, 1933-1940), Gėrcas (Gäertz) (8, 1930-1939), J. Gerulis (1926), J.? Getneris (15, 1931-1932), S. Gimžauskas (1886), L. Gira ir B. Girienė (3, 1923-1926), J. Girdvainis (3, 1931-1940), K. Grinius (1934), A. Gončaras (2, 1910), R. Gukovskis (apie 1930), K. Hausmanas (Haussmann) (1933), J.A. Herbačiauskas (1928), G. Iljinskis (1904), Z. Ivinskis (1936), K. Jablonskis (1938), O. Jagomastaitė (1931), F. Jakobsonas (9, 1925-1930), A. Jakštas Dambrauskas (1936), R. Jarinis (1934), A. Kalvaitis (1927), M. Kadkinas (1921), J. Kozakevičius (2, 1931), S. Kulakovskis (apie 1925), S. Kurmanas (Curman) (3, 1931-1936), P. Kuzmickas (1935), Z. Kuzmickas (1927), O. Loizė (Leuze) (8, 1929-1933), P. Linkė (1931), P. Matulionis (1930), J. Maželis (3, 1935-1936), K. Mekas (2, 1931-1932), J. Mikeliūnas (1940), H. Mortensenas (1922), N. Naryškinas (1934), J. Narjauskas (1911), P. Neimantas (1932), H. Nermanas (1931), J. Ozolas (1939), K. Ozolinis (1928), A. ir E. Pėglė (Paegle) (5, 1925-1940), H. Petersenas (2, 1934-1935), O. Pič (3, 1900), P. Polivka (2, 1904), J. Pranaitis (1911), H. Privertsas (12, 1937-1941), J. Puzinas (7, 1930-1936), A. Račkus (1925), J. Rainis (4, 1929 ir b. m.), J. Riteris (1925), A. Sabaliauskas (1917), J. Savickis (1932), A. Smilga (2, 1902), A. Spenseris (1938), J. Šaulys (1939), E. Ščepotjeva (2, apie 1919-1921), P. Šmitas (Schmidt) (8, 1926-1938), K. Štausas (1936), H. Šulcova (2, 1908-1910), T. Talgrenas (Tallgren) (6, 1923-1925), B. Tarvydas (5, 1928-1934), S. Usanovska (1894), J. Vaidelys (1934), A. Varnas (3, 1902-1937), J. Vencius (1932), J. Venckūnas (1928), Vydūnas (1936), K. Vikmanas (2, 1931), A. Voldemaras (9, 1901-1909), J. Volterytė (14, 1899-1939), T. Zeiferdas (3, 1925-1926), J. Žiurlys (2, 1930), A. Žuromskis (apie 1934), anon. siuntėjų laiškai, 1925-1933 m. susirašinėjimo byla archeologijos, Kauno miesto muziejaus reikalais; Estijos, Londono, Elbingo, Kelno, Karaliaučiaus, Leipcigo, “Prussia” ir kitų muziejų, TSRS MA Leningrade ir kitų mokslų įstaigų, organizacijų reikalų raštai.

Šeimos ir kitų asmenų rankraščiai (1901-1937). Maironio (1902), J. Staugaičio (3, 1903-1909), A. Voldemaro (1901) laiškai Aleksandrai Volterienei; įv. asmenų pavieniai rankraščiai, tarp jų J. Balio, K. Būgos, K. Brundzos, P. Būtėno, J. Yčo, L. Kšivickio ir kt.

Nuotraukos (1926-1939). E. Volterio portretinės, su šeima, studentais bei archeologinių kasinėjimų nuotraukos.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), P. Būčio (F 160), K. Būgos (F 22), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), K. Jauniaus (F 23), V. Pryšmanto (F 57), A. Račkaus (F 63), J. Rimanto (F 47), A. Sabaliausko (F 11).

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius.