Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 20 Kaltinėnų bažnyčia

 

 

F20, 42 s. vien., 1799-1929. Rankraštiniai dokumentų originalai, rankraštiniai nuorašai, autografai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lotynų, lenkų k.

Fondo sudarytojas – Kaltinėnų  bažnyčios administracija. Kaltinėnai – miestelis Šilalės raj. Manoma,  kad Kaltinėnų bažnyčia yra viena pirmųjų, pastatytų Žemaičių vyskupijoje: Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ją pastatyti įsakė 1416 m.,  apie 1421 m. skyrė jai išlaikymą. 1546 m. bažnyčiai dovanotas Pilsūdų kaimas, 1596 m. – Varsėdžiai. Parapija nuo 1421 m. iki 1842 m. tiesiogiai pavaldi Žemaičių vyskupui. Dabar priklauso Telšių vyskupijai.

Priimta
į biblioteką  apie 1948 m.

Fondą sudaro: Telšių Romos katalikų vyskupijos dvasinės konsistorijos ir vyskupų (M. Valančiaus) raštai  Kaltinėnų bažnyčios klebonams (1838–1851). Procesų knygos (Liber Processuum...), gaunamų raštų knyga bei liudijimų rinkinys (1799-1920). Įvairių įstaigų ir asmenų raštai, siųsti Kaltinėnų ir Batakių bažnyčių klebonams ir dekanui (1809–1852). Kaltinėnų miestelio ir parapijos bei aplinkinių kaimų žmonių sąrašai (XIX a. –1914 m.?). Kaltinėnų bažnyčios vizitacijų aktai (1842–1845). Kaltinėnų bažnyčios Ikivedybinių apklausų knyga (1833–1941). Įvairi medžiaga (laiškai, ataskaitos, pranešimai) ūkiniais klausimais (1844–1854). Varia: užrašų knygelė, iškarpos iš spaudos (188? –1929).

Kituose archyvuose: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.