Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 33 Sruoga Balys

F 33, 19 s. vien., 1922(?)-1946. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Balys Sruoga (1896-1947), rašytojas, literatūros tyrėjas.
Priimta apie 1948-1949 m. per M. Čilvinaitę; 1981 m. – iš Z. Povilonio.

Asmens dokumentai (3, 1945-1946).

Kūryba (1922?-1946). “Apyaušrio dalia”, 3 v., 5 pav. pjesė ir pratarmė (b. m., mašinr.), “Dievų miškas” (1946, mašinr.), “Kazimieras Sapiega”, 4 v., 9 pav. ist. drama (b. m., įv. asm. rankr. nuorašas), “Žemės dainuotė. (Jurūnas). Marių legenda”, poema (b. m., apie 1942-1943, autogr.); staripsniai, paskaitos: “Apsiautalo poezija” (b. m., apie 1942-1943, autogr.) – apie S. Benelio kūrybą ir poemą "Apsiaustalas”, “Rašytojas ir gramatika” (b. m., apie 1937, mašinr.), “Teatro pasileidimas” (b. m., apie 1924-1925, autogr.), “Viduramžių teatras (Europoje)” (b. m., mašinr. nuorašas), “Teatrališkieji pradai laukinių žmonių gyvenime” (b. m., mašinr. nuorašas, be pab.); S. Benelio “Apsiaustalo” poemos vert. iš italų k. (b. m., apie 1942).
B. Sruogos laiškai V. Drazdauskui (2, 1946); K. Balmonto (1929), P. Vaičiūno raštelis B. Sruogai (b. m., apie 1924-1925).
Red. V. Drazdausko pastabos redaguojant B. Sruogos “Dievų mišką” (1946 m. red.)”, V. Sruogienės-Daugirdaitės dipl. darbas “Žemaičių bajoro ūkis pirmoj pusėj XIX šimtmečio” (b. m., apie 1929, mašinr.).

Kituose fonduose: U. Babickaitės (F 12), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), V. Krėvės (F 9), V. Steponaičio (F 25), J. Urbšio (F 15).

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Rankraščių skyrius; Maironio lietuvių literatūros muziejus, Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.