Telefonas Klaustukas Sitemap

F 34 Vienuolis Antanas /tikr. Žukauskas/

F 34, 18 s. vien., 1905-1972. Mašinraščiai, jų nuorašai su patais. Lietuvių k.

Antanas Vienuolis [tikr. Žukauskas] (1882-1957) rašytojas, meno veikėjas.
Fondo sudaryt.: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius; priimtos nuotraukos po A. Vienuolio 1972 m. parodos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje; ankstesnio priėmimo dok. nėra.

Kūryba (1905-1945, mašinr. nuorašai su aut. pastabomis, be datų). “Amžinasis smuikininkas” [1905], “Ąžuolas” [1919], “Grįžo” [1909], “Išdukterė” [1945], “Jurginės” [1945], “Jurginės” [1909], “Kūčių naktį” [1912], “Paskenduolė” [1909], “Užkeiktieji vienuoliai” [1906], “Užžėlusiu taku” [1911], “Vėžys” [1920], “Krymo įspudžiai” [1912]. A. Kairytė Bajorienė “Prisiminus Vienuolį” (1972, autogr.).

Keletas 1924-1956 ir nedatuotų A. Vienuolio nuotraukų.

Kituose fonduose: U. Babickaitės (F 12), V. Biržiškos (F 32), M. Dobužinskio (F 30), J. Keliuočio (F 31), J. Kirlio (F 46), “Literatūros naujienų” (F 6), J. Rimanto (F 47), Z. Toliušio (F 66).

Kituose arcyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas, Maironio lietuvių literatūros muziejus.