Telefonas Klaustukas Sitemap

F 36 Miškinis Antanas

 F 36, 41 s. vien., 1921-1947. Autografai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Antanas Miškinis (1905-1983), poetas, rašytojas.
Priimta apie 1950 m.

Curriculum vitae (b. m., autogr.).

Kūryba (1930-1947). Poema “Dirbtinės gėlės” ir kt. eilėraščiai (1932-1933, autogr. juodr.), iš eil. ciklų “Prie lietuviškų knygų vitrinos” (b. m., autogr.), “Žiemos pagalba” (b. m., mašinr.), eil. “Malūnas Viliūnuose” (b. m., autogr. juodr.), poema-pasaka ir pjesė be pavadinimo (b. m., juodr. variantai), įvairūs eilėraščiai, jų fragm. (1930-1947); straipsniai, kalbos, pasisakymai apie A. Jakštą-Dambrauską, Maironį, Antaną Jušką, Kazį Binkį, Juozą Paukštelį (“Kaimynų” recenzija), Antaną Strazdą, Silvestrą Gimžauską, keletas straipsnių iš lietuvių literatūros ir kt. (1921-1941 ir b. m.).

Korespondencija (1936-1944). Siuntėjai (1936-1944): A. Jakštas-Dambrauskas (1938), J. Grušas (1944), F. Kirša (1936), S. Nėris (1936), K. Račkauskas (Vairas) (3, 1936), M. Vaitkus (1944).

Kituose fonduose: L. Giros (F 7), “Literatūros naujienų” red. (F 6), J. Rimanto (F 47).

Kituose archyvuose: Lietuvos literatūros ir meno archyvas; Maironio lietuvių literatūros muziejus; Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.