Telefonas Klaustukas Sitemap

F 40 Burkevičius Vilhelmas

 F 40, 23 s. vien., 1934-1963. Autografai, mašinraščiai, spaud. iškarpos. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt. Vilhelmas Burkevičius (1885-1971), teisininkas, pedagogas.
Priimta apie 1963 m. iš V. Burkevičiaus.

Straipsniai iš knygotyros, bibliotekų, mokyklų istorijos (1934-1963). “Daraktorius. 1905-1906”, “Cerkvių parapijinės ir raštingumo mokyklos 1880-1917”, “Miesto mokykla” pagal 1872 m. gegužės 31 d. statutą” ir kt.; buv. bibliotekos fragm. knygų sąrašas.
D. Gėso, B. Keturausko, J. Liutkaus, S. Šalkauskio, A. Vokietaičio laiškai (1938-1939) dėl V. Burkevičiaus išleistų knygų apie lietuvos mokyklas ir kt.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), V. Biržiškos (F 32), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14), J. Urbšio (F 15).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.