Telefonas Klaustukas Sitemap

F 41 Petkevičaitė-Bitė Gabrielė

F 41, 9 s. vien., 1905-1933. Autografai. Lietuvių, lenkų k.

Fondo sudaryt. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, kultūros ir visuomenės veikėja.
Priimta apie 1947-1949 m. iš V. Steponaičio.

Kūryba (1905-apie 1924). Straipsnių, prozos vaizdelių rinkinys (1909-1910 ir b. m.), kuriame yra “Liepos mėnesio rytas…”, “Rasotas, kvapus, giedras…”, “Rugpjūčio mėnesio rytas…”, “Rausva aušra” (fragm.), “Kalėdos! Kalėdos!?”, “Dzisiejsze prawa, religia, polityka, moralnosc…”, “Žinome, jog mokyklų daugybėje…”, “Krislas. Kalėdos! Kalėdos!”, “Vėl atsidūrėme ties Naujųjų Metų slenksčiu!” ir kt., rašinio “Krislai. Kalėdos-Kalėdos! Kokio didesnio miesto…” fragm., atsiliepimas į J. Biliūno straipsnį “Pasikalbėjimas. Tiesiog esu susirūpinusi…” (1905), “Ekskursantėms” (b. m.).

Korespondencija (1910-1933). G. Petkevičaitės-Bitės laiškas anon. adresatui (1928). Siuntėjai: P. Labanauskas (1933), P. Meištavičienė (2, 1910-1912), M. Šlapelienė (3, 1909-1910).

Kituose fonduose: F. Bortkevičienės (F 68), S. Nėries (F 4), V. Steponaičio (F 25), Žemaitės (F 2).

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Rankraščių skyrius; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus; Šiaulių „Aušros“ muziejus.