Telefonas Klaustukas Sitemap

F 44 Narbutas Justinas

F 44, 19 s. vien., 1584-1890. Autografai, dok. originalai, išrašai. Lenkų, prancūzų k.
Fondo sudaryt. Justinas Narbutas (1776-1845), istorikas.
Manytina, kad archyvo likučiai priimti pokario metais.

J. Narbuto Lietuvos istorijos 1590-1702 m. fragm., be pradžios (b. m., apie 1818), istorinės studijos “Dzieje historiczne wewnętrzne narodu Littewskiego…” fragm. (b. m., apie 1842), šiek tiek išrašų, laiško broliui fragm. (b. m.). J. Narbuto ir jo giminės pavieniai dokumentai, aktai dėl Marcinkiškių palivarko Lydos pav. ir kitų žemių priklausomybės, pardavimo, skolų (1584-1890).