Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 57 Pryšmantas Vladas

F 57, 183 s. vien., 1881-1944. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Vladas Pryšmantas (1895-1960), istorikas, muziejininkas.
Priimta apie 1945 m.

Asmens ir buities dokumentai (1920-1944). Asmens anketos, autobiografija, mokslo ir darbo pažymėjimai, susirašinėjimas su Lietuvos švietimo ministerija dėl stipendijos, byla su žmona dėl skyrybų, atskiri bylų aktai dėl skolų; sąskaitos, sutartys, mokesčių kvitai ir kt.

Straipsniai, studijos (1924-1940?) apie Klaipėdos ir Karaliaučiaus uostus, laivybą, prekybos laivyną, kultūros paminklus ir jų apsaugą, kartografiją, Prūsų Lietuvą, instruktyviniai dokumentai nekilnojamiems senovės paminklams inventorinti, nuotraukoms daryti, kultūros paminklų apsaugos ir Vilniaus miesto kultūros paminklų apsaugos įstatymų ir Karo muziejaus bei Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune statutų projektai, išrašai iš Karaliaučiaus ir kitų archyvų apie vietovardžius, Lietuvos sienas su kaimynais ir kt.

Korespondencija (1922-1942). Adresatai: J. Avižonis (1935), A. Šiukas (Schück) (3, 1932-1933) ir kt. asmeniško pobūdžio laiškai. Siuntėjai: N. Bušas (1933), J. Dobkevičius (1927), L. Janušytė (1930), S. Kurmanas (Curman) (5, 1934-1935), K. Olafas (26, 1932-1935), A. Rūkštelė (1934), A. Šapoka (1932), A. Šiukas (Schück) (11, 1932-1935), A. Valaitis (1932), E. Volteris (1932), M. Žilinskis (1922) ir kt.

Kiti rankraščiai (1881-1939). Valstybės archeologijos komisijos 1925-1937 m. protokolai, 1935-1936 m. veiklos apžvalga, 1920-1939 m. susirašinėjimo su asmenimis, įstaigomis archeologinių paminklų apsaugos reikalais byla, paminklų sąrašai, aprašymai (b. m.), P. Tarasenkos, P. Navardaičio ir kitų asmenų straipsniai; atskiri dokumentai apie “Jūros” d-ją Klaipėdoje, Lietuvos jūreivystę ir prekybos bendrovės steigimą ir kt.

Kituose fonduose: J. Avižonio (F 114), K. Būgos (F 22), L. Giros (F 7).