Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 58 Grinius Jonas

F 58, 193 s. vien., 1903-1944. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, prancūzų k.

Fondo sudaryt. Jonas Grinius (1902-1980), literatūros tyrinėtojas, menotyrininkas.
Spėtina, kad priimta 1949 m. iš C. Griniuvienės kartu su Z. Ivinskio archyvu.

Asmens ir buities dokumentai (1922-1932). Vytauto Didžiojo ir Grenoblio universitetų studijų knygelės (1922, 1927), banko sąskaitos ir kt.

Mokslinė kūrybinė veikla (1923-1942?). Estetikos bibliografija, paskaitos-studijos “Įvadas į estetikos kursą’, “Metodai ir teorijos”, “Gėrėjimasis menu”, “Grožis ir menas”, straipsniai, jų fragm.; straipsniai ir paskaitos iš meno istorijos (Egipto, Graikijos, romėnų menas), studija “Vilniaus meno paminklai”, lietuvių ir pasaulinės literatūros paskaitos, straipsniai apie L.Girą, V. Mykolaitį (Putiną), Maironį, V. Pietarį, A. Vienažindį, O. Milašių.

Grožinė kūryba (1923-1933 ir b.m.): “Ramūna arba Užgrobtajam Vilniuj”, 5 v. dramos įvairūs variantai(1923-1925), “Prokuroras ir pardavėja”, 3 v. komedija (b. m.), keletas literatūrinių vaizdelių, eilėraščių, kūrybos fragm. Šiek tiek rankraščių iš darbo Vytauto Didžiojo universitete. O. Milašiaus, Maironio “Jaunoji Lietuva” autogr. knygos su J. Griniaus pastabomis.

J. Griniaus laiškai “Dienos” red. (1929), C. Griniuvienei (1934), A. Miliušytės-Griniuvienės laiškas J. Griniui (1940) ir kt.

Nuotraukos (1903-1935).

Kituose fonduose: Lietuvių emigrantų rankraščių fonde (F 28), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), J. Keliuočio (F 31), O. Milašiaus (F 54), S. Nėries (F 4).