Telefonas Klaustukas Sitemap

F 64 Čilvinaitė Marijona

F 64, 264 s. vien., 1900-1985. Autografai, mašinraščiai, spaud. iškarpos, nuotraukos. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt.  Marijona Čilvinaitė (1900-1995), etnografė, kraštotyrininkė, bibliotekininkė.
Priimta 1949 ir 1985 m. iš M. Čilvinaitės.

Biografinė medžiaga (1900-1985). Gimimo, mokslo, studijų, įvairūs pažymėjimai (1900-1956), savo 1928-1963 m. darbo ir visuomeninės veiklos apžvalga, darbo Kauno ir Vilniaus universitetų bibliotekose, M. Mažvydo bibliotekoje dokumentai (1938-1961), spaudos iškarpos apie M. Čilvinaitę (1956-1985); tėvų pasai (1920-1922).

Kraštotyrinė ir kita veikla (1925-1983). Etnografinio pobūdžio rašiniai, pateikėjų užrašymai (1936-1960): “Iš Gedruikių sodžiaus (Užvenčio valsč.) buities” (1937), “Iš Išdagiečių sodžiaus (Šiaulių apskr.) praeities” (1937), “Įžymūs vietovardžiai Riogliškių sodžiuje ir jų apylinkėse” (1936) ir kt.; straipsniai-apžvalgos pagal P. Veriovkino, Lazdynų Pelėdos ir kitus – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondus (1954-1963, autogr. juodr.), atsiminimai apie S. Nėrį, keletas beletristinių vaizdelių (1954?-1958).

Korespondencija (1929-1985). Giminaičių, artimai pažįstamų korespondencija asmeniškais ir kt. reikalais. Siuntėjai: K. Boruta (13, 1943-1962), P. Bugailiškis (20, 1937-1962), R. Geniušas (10, 1949-1957 ir b. m.), krašt. J. Petrulis (19, 1939-1972), A. Raulinaitis 2, 1962-1974), O. Šimaitė (37, 1942?-1962), D. Šolomskas (3, 1963-1964), J. Ragauskienė-Tamašauskaitė (14, 1958-1961), S. Tomarienė-Pipiraitė (4, 1972-1975), V. Vaitekūnas (29, 1939-1978) ir kt.

Kitų asmenų rankraščiai (1908?-1961). A. Godlevskio (Godliausko) 1908-1928 m. ūkio užrašai, J. Ragauskienės-Tamašauskaitės eilėraščiai (1939 ir b. m.), Upynos m. knygynui steigti jaunimo kuopelės pora protokolų ir knygų sąrašai (1921, 1932).

Nuotraukos (1930?-1985). M. Čilvinaitės portretinės, buitinės, ir kitų asmenų nuotraukos.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), U. Babickaitės (F 12), K. Borutos (F 10), S. Dariaus ir S. Girėno (F 151), J. Mickevičiaus (F 165), J. Petrulio (F 127), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14).

Kituose archyvuose: Lietuvos literatūros ir meno archyvas; Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius; Kauno apskrities pedagoginis muziejus; Šiaulių “Aušros“ muziejus.