Telefonas Klaustukas Sitemap

F 65 Stoukus Juozas

F 65, 136 s. vien.,1882-1946. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt. Juozas Stoukus (1886-1946), pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius.
Priimta 1947 m. po J. Stoukaus mirties.

Asmens, buities dokumentai (1898-1946). Pasas, mokslo pažymejimas, diplomai, tarnybos Venspilio gimnazijoje, veiklos Rybinsko lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti dokumentai, buities išlaidų, pajamų užrašai ir kt.

Darbai (1911?-1938). “Aritmetikos uždavinynas”, D. 1 (1931, autogr. ir fragm. lauž. lap.), “Geometrijos uždavinynas. Aukštesn. ir vid. mokykloms”, D. 2 (1927-1928, autogr. ir fragm. lauž. lap.), matematikos vadovėlių (A. Busilo, A. Jakšto, M. Šikšnio, P. Mašioto ir kt.) recenzijos straipsniai ir kt.

Korespondencija (1902-1940). Siuntėjai: J. Balčikonis (1919), F. Bankeris (24, 1914-1917), A. Borovskis ir F. Borovskaja (5, 1907-1916), P. Bugailiškis (1929), S. Dabušis (1938), A. Dambrauskas (2, 1920), J. Grybas (2, 1907), A. Gelgauda (2, 1903-1904), S. Gedrimas (45, 1902-1917 ir b. m.), A. Glodenis (7, 1908-1916), K. Gurauskis (1913), P. Gvalda (3, 1904-1906), V. Janulaitis (3, 1904-1908), K. Kizielevičius (5, 1913-1914), I. Martsonas (4, 1916-1917), P. Mašiotas (1917), J. Montrimas (1938), L. Samulionis (1917), A. Stočkus (5, 1904-1906), K. Šaulys (1907), F.(?) Tiškevičius (b. m.), B. Untulis (25, 1911-1940), M. Untulis (9, 1919-1940), A. Varnas (1915), P. Vilimas (11, 1919-1936), anon. ir kiti siuntėjai.

Giminių, kitų asmenų, organizacijų rankraščiai (1882-1915). Tėvo Juozo Stoukaus, kitų Stoukų asmens dokumentai, kvitai (1892-1914); Jurgio Galdiko užrašytos K. Jauniaus paskaitos “Lietuviškas kalbamokslis” (1902, autogr.), Palangos m. policijos 1908-1919m. bylos (4 vien.), F. Tiškevičiaus vasarnamio Palangoje 1913 m. inventorius.

Nuotraukos (1907-1944). J. Stoukaus nuotraukos ir jo albumai (nuotr. dauguma neidentifikuotos).