Telefonas Klaustukas Sitemap

F 69 "Ateities aidų" redakcija

F 69, 27 saug.vnt., [1921]-1929. Autografai su redakcijos pataisymais ir pastabomis. Lietuvių kalba.
Fondo sudarytojas "Ateities aidų", neperiodinio Marijampolės ateitininkų laikraštėlio, leisto 1921-1929 m., redakcija.
Manoma,kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940-1941 m.
Fondą sudaro publikuota ir nepublikuota medžiaga ([1921]-1929): rašiniai, eilėraščiai, vaizdeliai, apsakymai ir kt. beletristika. Keleto laikraštėlio numerių medžiaga surinkta pagal šapirografuotus "Ateities aidų" numerius.