Telefonas Klaustukas Sitemap

F 72 "Dzien Polski" redakcija

F 72, 77 saug. vnt., 1925-1940. Dokumentų  originalai, autografai, mašinraščių nuorašai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų kalbomis.
Fondo sudarytojas "Dzien Polski" dienraščio, leisto 1921-1940 m., redakcija. 1921-1935 m. dienraštis ėjo "Dzien Kowenski" pavadinimu.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo 1940 m. ar 1941 m. pradžioje.
1. "Dzien Polski" dienraščio išspausdinta ir neišspausdinta medžiaga (1925-1939), kurią beveik visą sudaro beletristika, siųsta dienraščio novelių konkursui. Yra vienas "Dzien Kowenski" neišleistas ir perfotografuotas 1925 m. 222 numeris. Šiek tiek ikonografinės dienraščio medžiagos.
2. Dienraščio redakcijos susirašinėjimas su Kauno centriniu paštu ir kt. įstaigomis dėl dienraščio prenumeratos, platinimo ir kitų reikalų (1929-1940).
3. Dienraščio platinimo, prenumeratos ir pajamų dokumentai (1926-1940).
4. Redakcijos administracijos teiktos žinios Lietuvos banko Kauno skyriui apie redakcijos darbuotojų algas ir pajamų mokesčius, ir kiti pavieniai asmens dokumentai (1932-1938).