Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 74 "Jaunimo" redakcija

F 74, 43 saug. vnt., 1924-1930. Autografai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, spaudinių korektūra.
Fondo sudarytojas "Jaunimo" žurnalo,leisto 1911-1914 m. Vilniuje ir 1921-1936 m. Kaune, redakcija.
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940-1941 m.
Fondą sudaro fragmentiška publikuota medžiaga (1927-1930), žurnalo prenumeratorių sąrašai, redakcijos susirašinėjimas su Lietuvos jaunimo sąjungos skyriais, Lietuvos žurnalų ir laikraščių redakcijomis, knygynais, skaityklomis,pavieniais asmenimis (1924-1930); Lietuvos jaunimo sąjungos apskričių skyrių (Joniškio, Šilalės, Konteikių ir kt.) 1924-1929 m. narių sąrašai.