Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 78 "Inkaro" redakcija

F 78, 26 saug. vnt., 1914-1917. Įvairių asmenų autografai.
Fondo sudarytojas "Inkaro", Voronežo lietuvių ateitininkų laikraštėlio, leisto 1915-1917 m., redakcija.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940 m.
1988 m. peržiūrint buvusį "Lietuvių balso" redakcijos archyvą (F78), jame rasta "Inkaro" laikraštėlio redakcijos medžiagos, keletas "Ateities spindulių" redakcijos rankraščių, ateitininkų federacijos archyvo medžiagos. "Lietuvių balso" laikraščio redakcijos medžiagos nebuvo. "Inkaro" redakcijos rankraščių taip pat rasta  1988 m. sausio mėn. pradėtame tvarkyti Laikraštėlių rinkinyje (F135), prie "Inkaro" laikraštėlio.
Pagal Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus 1988 02 15 aktą Nr. 3 nutarta "Inkaro" laikraštėlio medžiagą įvardinti "Inkaro" laikraštėlio redakcijos archyvu ir numeruoti Nr. 78, kurį turėjo "Lietuvių balso" redakcija. Į F78 perkelta ir Laikraštėlių kolekcijoje (F135) rasta "Inkaro" laikraštėlio redakcijos medžiaga.
Beveik visą fondą sudaro publicistika ir beletristika,išspausdinta ir nespausdinta laikraštėlyje (1914-1917). Keletas laiškų "Inkaro" laikraštėlio redakcijai [1915-1917]. Keleto laikraštėlio numerių rankraštinė medžiaga identifikuota pagal šapirografuotus ir rankraštinius "Inkaro" laikraštėlio numerius.