Telefonas Klaustukas Sitemap

F 82 "Ryto" redakcija

 

 

F82, 11 saug. vien., 1926-1934 m. Autografai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, spaudiniai su įrašais, skiltinė korektūra. Dokumentai lietuvių k.


Fondo sudarytojas "Ryto" dienraščio, leisto 1923–1936 m. Kaune, redakcija.
Spėjama, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940–1941 m. 

Fondą sudaro fragmentiška nepublikuota publicistinė medžiaga (1927, 1936): straipsniai, informacijos-žinutės, feljetonas, sąskaitos „Ryto“ administracijai už cenzūros išbrauktas tekstų eilutes.  „Ryto“ redakcijos administracijos dokumentai  ir korespondencija (1926–1934): 1926 m. kasos knyga, 1927 m. išlaidų apyskaitos ir sąskaitos; pavienių asmenų laiškai redakcijai (1927 m.); redakcijos susirašinėjimas su įstaigomis ir pavieniais asmenimis (1927–1931 m.); 1933 m. Vilkaviškio prenumeratorių sąrašas.

Kituose fonduose: L. Giros (F7), Z. Ivinskio (F29).

Kituose archyvuose: Lietuvos centrinis valstybės archyvas.