Telefonas Klaustukas Sitemap

F 83 "Šaltinio" redakcija

F 83, 53 s. vien., 1905-1937. Autografai, mašinraščiai, mašinr. nuorašai, spaudiniai su įrašais, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių k.

Fondo sudaryt. - klerikalinio "Šaltinio" savaitraščio redakcija (ėjo 1906-1914 m. Seinuose, 1915 m. Vilniuje ir 1926-1940 m. Marijampolėje; leido krikščionys demokratai ir vienuoliai marijonai).

Spėtina, kad priimta 1941 m. pradžioje.

1. Redakcijos medžiaga (1905-1937): redakcijos fragm. finansiniai dokumentai (1926-1931) ir susirašinėjimas su kitomis redakcijomis, "Šaltinio" laikraščio platintojais bei prenumeratoriais dėl skelbimų, straipsnių išspausdinimo, prenumeratos ir kt. (1905-1932). Siuntėjai: B. Brazdžionis (1927), P.P.Būčys (2, 1905, 1930), S. Būdavas (1927), J. Cicėnas (1927), J.P.Grajauskas (1909), B. Matulaitis (1931), K.A.Matulaitis (2, 1928 ir b.m.) ir kt.

2. "Šaltinio" savaitraščio medžiaga (1918-1933): publicistiniai straipsniai, beletristika, žinutės, nuotraukos.