Telefonas Klaustukas Sitemap

F 84 "Tiesos" redakcija

F 84, 129 s. vien., 1940-1941. Dok. orig., autogr., mašinr. su red. patais. Lietuvių, rusų, žydų k.

Fondo sudaryt. - Lietuvos KP CK, Lietuvos TSR AT, Lietuvos TSR MT dienraščio, einančio nuo 1917 m., redakcija.

Spėtina, kad priimta apie 1941 m.

Fondą sudaro fragmentiška 1941 m. I-ojo pusmečio atskirų "Tiesos" laikr. numerių publikuota ir nepublikuota medžiaga, t.p. dalis 1940(?)-1941(?) m. informacinių žinučių, straipsnių, pro-zos, poezijos ir kt. kūrinių "Tiesai". Redakcijos administracijos dokumentai ir korespondencija (1940-1941): darbuotojų pažymėjimai, darbo planai, sutartys su ELTA ir kt. organizacijomis, publikacijų kontrolinės kortelės, susirašinėjimas su įstaigomis ir asmenimis dėl straipsnių, žinučių ir kitos medžiagos spausdinimo, dėl admi-nistracijos ūkio reikalų ir kt.

Kituose fonduose: J. Avižonio (F 114), J.J.Gocento (F 140).