Telefonas Klaustukas Sitemap

F 91 Gruževskių giminės archyvas

F 91, 760 s. vien., 1562-1891. Dok. originalai, nuorašai, išrašai, autografai, spaudiniai. Lenkų, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Gruževskių giminės šaka - Kelmės Gruževskiai.

Apie priėmimą dokumentų nėra, RGK įrašyta 1949 m.

KELMĖS dvaro įvairių Gruževskių ūkių žemės paveldėjimo ir genealoginės schemos, sud. XVIII a. pab.-XIX a.pr.

Jurgio, Jokūbo ir kitų Gruževskių Kelmės dvaro žemės ribų dokumentai (1583-1842). Žemės ribų aprašymai, planai, dokumentų sąrašai. Gruževskių teismų bylos dėl Kelmėn dvaro žemės ribų su kaimyninių dvarų savininkais Burbomis (1802-1819), M. Daujotu (1818-1819), Golenevskiais (1801-1825), Ivanavičiais (1818-1829), Ivaškevičiais (1802-1821), Jonavičiais (1817-1825), Kiaunarskiais (1817-1818), Pšeciševskiais (1751-1809), Strypeikomis (1802-1828), Urbonavičiais (1810-1838), Čekiškės klebonu ir kitais asmenimis dėl Šedvydžių k. (1625-1886), su įvairiais kitais asmenimis (1791-1836), su Kelmės katalikų bažnyčios vyresnybe (1802-1819), su Žemaičių (Varnių) dvasine seminarija (1810-1838); byla dėl Kozangrudko palivarko Naugarduko paviete.

Kelmės dvaro ir kitų valdų valdymo ir ūkio dokumentai (1568-1891). 1798-1807 m. valdų administravimo instrukcijų rinkinys, žemės ūkio produkcijos, pajamų-išlaidų žiniaraščiai, statistinės žinios, mokesčių sąrašai, mokesčiai už rekrūtus, skolų pakvitavimai, įvairios sąskaitos, keletas inventorių, revizijų aktų, valstiečių sąrašai, instrukcijos gyventojams surašyti ir kt. Po keletą, kartais po vieną-antrą šių vietovių dokumentų: Aukštpamedžiai, Burbaičiai, Daustoriai, Dimgailiai, Ganyprova, Gerdžiogala, Gėluva, Graužiai, Graužikai, Gruzdžiai arba Kiaunoriai, Jogeliškė, Johampolis, Kambariai, Kuršėnai, Kuršai, Laukoduma, Laukuva, Leonardpolis, Mikaičiai, Padubysys (21 vien, 1748-1869), Pakėvis, Pakražantis arba Žvilgiai, Paverpenis (21 vien., 1757-1889), Pikaičiai, Suvartuva, Šlyžiškė, Vaiguva, Verpena, Vėžaičiai, Žylakiai.

Kelmės dvaras 1807 m. ir 1812 m. karo metu ir dvaro sekvestravimas po 1830-1831 m. sukilimo.

Gruževskių ūkio ir kiti užrašai (1808-1831). Gruževskių ir kitų asmenų korespondencija ūkio ir asmeniškais reikalais (1809-1849). Keletas natų sąsiuvinių, liutnės tabulatūra (1767); negausi archivalija (1814-1832).

Kituose fonduose:J. Daugirdo (F 94), V. Ivanavičiaus (F 98), Kosakovskių (F 99)Lietuvos evangelikų reformatų (F 93), M. Valančiaus (F 42).

Kituose archyvuose : Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius (F 37, Žemaitijos dv. dok.).