Telefonas Klaustukas Sitemap

F 112 Ploteris, Pliateris, Jurgis

F 112, 6 s. vien., 1826-1836? Autografai. Lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Jurgis Plioteris, Pliateris, Plateris (1810-1836), kultūros veikėjas, bibliografas.
Priėmimo dokumentų nėra. Yra prielaidų, kad galėjo būti priimta 1919 m. kartu su Marijono Broel Pliaterio Veprių dvaro biblioteka.

Darbai (1826-1836). “Materialy do historyi literatury jązyka litewskiego”, D. 1-3 (b. m., apie 1830-1836). “Trumpa žinia apei tą iszdawima lietuwiszkos Bibliojos Londone” (1826-1831), fragm., buities užrašai (1833 ir b. m.), Žemaičių (Varnių) dvasinės seminarijos kunigų fragm., sąrašas (b. m.), P. Kepeno “Krotka wiadomosc o wersiach litewskich, biblie…” anon. vert. fragm. (b. m.).