Telefonas Klaustukas Sitemap

F 113 Naujalis Juozas

F 113, 49 s. vien., 1889-1966. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų k.

Fondo sudaryt. Juozas Naujalis (1869-1934), kompozitorius, choro dirigentas.
Priimta 1968 m. iš Z. Naujalytės-Didenkienės.

Asmens dokumentai (1889-1930?). J. Naujalio autobiografija (1930?), Varšuvos muzikos instituto diplomas (1889) ir Regensburgo bažnytinės muzikos mokyklos pažymėjimas (1894); tėvo K. Naujalio (1892) ir žmonos M. Naujalienės pora dokumentų (1935).

Muzikos kūriniai (1898-1931). Solo dainos ir kūriniai fortepijonui, kitiems instrumentams (apie 1904-1930), tarp jų simfoninės poemos "Ruduo" natos (apie 1923), bažnytinės muzikos (mišių, motetų, kantatų) partitūros (1898-1931); yra nespausdintų kūrinių.
J. Naujalio laiškas "Lietuvos" dienraščio red. (1924); J. Gruodžio, A. Kačanausko, A. Preso, E. Laumenskienės ir kt. sveikinimai J. Naujaliui (1917-1934 ir b. m.).
Z. Naujalytės-Didenkienės straipsnis "Raudondvaris - kompozitoriaus J. Naujalio tėviškė" (1966).

J. Naujalio portretinės, šeimos, giminių nuotraukos (1889-1934 ir b. m.), Tilžės lietuvių giedotųjų draugijos nuotrauka (1900).

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), L. Giros (F 7).
Kituose archyvuose: Lietuvos literatūros ir meno archyvas; Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.