Telefonas Klaustukas Sitemap

F 114 Avižonis Juozas

F 114, 532 s. vien., 1903-1970. Autografai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, anglų k.

Fondo sudaryt. Juozas Avižonis (1882-1975), pedagogas, vertėjas.
Priimta 1970 ir 1971 m. iš A. Avižonienės, 1972 m. – iš S. Stašauskaitės.

Asmens dokumentai (1907-1970). Pareiškimai, įvairūs pažymėjimai, įgaliojimai, asmens charakteristikos.

Pedagoginė ir kita veikla (1924-1968). Straipsniai, referatai, pranešimai, parengiamoji medžiaga iš švietimo, mokyklų (Pasvalio, Kėdainių, Panevėžio) istorijos Lietuvoje, apie spaudos draudimą, slaptąsias daraktorių, carinės valdžios pradžios mokyklas, iš senovės, vidurinių ir naujųjų amžių istorijos; šiek tiek iš lietuvių kalbos ir literatūros, rusų, anglų kalbos ir literatūros, padagogikos ir psichologijos dėstymo metodikos vidurinėse mokyklose; straipsniai, paskaitos, referatai įvairiais visuomeninio gyvenimo klausimais. Grožinė kūryba, vertimai (1930-1948). “Didžiojo Lietuvos kunigaikščio iždininkas. Istorinė XVI a. pradžios apysaka” (1930-1934), “Tarybų Sąjungos didvyrė Marytė Melnikaitė”, 5 v. pjesė, kolektyvinis darbas, vadovas J. Avižonis (1947-1948). Vertimai: T. Dreizerio “ Sesuo Keri” (1956-1957), N. Kobrinskajos “Rinkikas” (1935), “Lenko pasikalbėjimas su lietuviu” 1564 m. (1935-1939, 1967) ir kt.

Korespondencija (1918-1969). Adresatai (1921-1969): G. Čičerinas, (3, 1921), V. Požėla (1929), J. Purickis (1921), M. Reinys (b. m.), J. Vaitiekūnas (2, 1921) ir kt. Siuntėjai (1918-1968): A. Avižonis (1918), V. Bernatonis (1938), V. Budka (1939), J. Kaškaitis (6, 1958-1959), A. Kazanavičienė-Didžiulytė (b. m., apie 1953), M. Liubavskis (2, 1922-1923), D. Mikutaitis (1958), A. Povylius (1951), V. Šernas (1968), J. Totoraitis (1938), V. Vaitekūnas (1964) ir kt.; kvietimai.

Kitų asmenų rankraščiai (1903-1970). K. Inčiūros 6 v. pjesė “Vincas Kudirka” (b. m.), A. Povyliaus atsiminimai apie rinkimus į Rusijos valstybės Dūmą, slaptą mokyklą Žiūronuose, Šiaulių apskr. (1960), poeto J.Baltrušaičio laiškas D. Zauniui (b. m.), Rokiškio skautų jaunimo laikr. “Žvalgų takelis”, 1925, Nr. 1; 1926, Nr. 2; 1929, Nr. 5.

Nuotraukos (1904-1956). J. Avižonio portretinės ir grupinės su moksleiviais, įvairių Lietuvos miestų nuotraukos; yra neindentifikuotų.

Kituose fonduose: J. Baltrušaičio (F 37), L. Giros (F 7), V. Pryšmanto (F 57), J. Rimanto (F 47).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.