Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 116 Naginskas Stasys

F 116, 94 s. vien., 1915?-1955. Autografai. Lietuvių, rusų, lotynų k.

Fondo sudaryt. Stasys Naginskas (1891-1955), pedagogas, kalbininkas, literatas.
Priimta apie 1973 m. iš E. Vajėgienės ir 1979 m. – iš Ievos Naginskaitės.

Asmens dokumentai (1931-1955?). Lietuvos švietimo ministerijos mokytojo pažymėjimas (1931), pora autobiografijų ir biografija (1938-1955?).

Mokslinė, kūrybinė veikla (1915?-1953). Grožiniai kūriniai (1917-1953): istorinės pjesės “Aukų šventė” (1947?), “Katkaus duktė” (1952), “Sulaužyta sutartis” (1938) ir pjesių fragmentai, eilėraščiai. Lietuvių kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos tyrinėjimai (1915?-1953). Mokslinio pobūdžio studijos apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino tėvą Pukuverą (1939?-1941), 1351 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio priesaikos tekstą (1947), pirmykštės Lietuvos gyventojus bei jų kalbą (1940?); rašiniai, jų fragm. apie IX – XIV a. Lietuvos istorinius įvykius, prūsus, kuršius, žemgalius ir kitus baltus, jų kaimynus ir kalbą, lietuvių mitologiją; temų paruošiamoji medžiaga (1935 ?-1951?); kai kurių lietuvių kalbos vietovardžių etimologijos, rokiškėnų žodyno (raidės A-Ž) kartotekėlė, istorinės gramatikos tyrinėjimai (1926-1952), straipsniai, jų fragmentai lietuvių k. rašybos norminimo ir akcentologijos klausimais (1915?-1951?), bandymai tyrinėti M. Mažvydo, M. Daukšos kalbą (1938?-1953); V. Šekspyro autorystės tyrinėjimai (1935?-1939) ir “Hamleto” vertimas (1939-1942?); A. Gribojedovo komedijos “Vargas dėl proto” vertimas (1944); bandymai parengti visuotinio pasaulinio kalendoriaus projektą (1948-1949?). Lietuvių, rusų, lotynų k. ir literatūros pamokų planai, užrašai (1922?-1951?).

Korespondencija (1923-1954). Adresatai (1936-1948): J. Endzelynas (1947), J. Žiugžda (1947?), anon. adresatai (3, 1936-1944 ir b. m.). Siuntėjai (1923-1954): K. Būga (1923), J. Endzelynas (6, 1935-1954), L. Gineitis (1951), K. Jablonskis (1953) ir kt.

Kituose fonduose: K. Būgos (F 22), “Literatūros naujienų” red. (F 6), J. Salio (F 111).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.