Telefonas Klaustukas Sitemap

F 121 Šiugždinis Vaclovas

F 121, 88 s. vien., 1926-1985. Autografai, mašinr. nuorašai, nuotraukos, piešiniai. Lietuvių, lenkų, prancūzų, rusų k.

Fondo sudaryt. Vaclovas Šiugždinis (1911-1988), vertėjas, mokytojas.
Priimta 1974 ir 1975 m. iš Vaclovo Šiugždinio ir 1990 m. iš žmonos Vandos Šiugždinienės.

Asmens ir tarnybos dokumentai (1932-1981).  Nansi universiteto išduotas aukštojo prancūzų k. mokslo diplomas (1938), Vytauto Didžiojo universiteto laisvojo klausytojo asmens liudijimas (1932), sutartys su Valstybine grožinės literatūros leidykla ir kitomis leidyklomis (1945-1965), darbo Kauno IX gimnazijoje dokumentai (1941-1945) ir kt.; sveikinimai su 60-mečiu, 70-mečiu.

Kūrybinio proceso rankraščiai (1926-1985). Du eilėraščių sąsiuviniai (1926-1972), apsakymas “Mažutis žmogus” (1932), scenarijus filmui “Paklydusieji” (apie 1974), straipsnis “Žanas Viliaras ir prancūzų nacionalinis liaudies teatras” (apie 1971) ir kt.

Didžiausią V. Šiugždinio fondo dalį sudaro vertimai iš prancūzų, ispanų, lenkų, ir kitų kalbų (1971-1985). Alberto Rafaelio Ariento, Polio Eliuaro, Teofilio Gotjė, Tadeušo Kubiako, Šarlio Lekonto de Lilio, Vladimiro Lugovskojaus, Siuli Priudono, Artiūro Rembo, Tadeušo Ruževičiaus, Juliano Tuvimo, Polio Valeci, Polio Verleno, Fransua Vijono, Fransio Žamo ir kitų poetų eilėraščiai. Karolinos Praniauskaitės “Žemaičių Kalvarijos” atlaidų eiliuotas aprašymas (apie 1987).
Apsakymai: Aizeko Azimovo “Veidrodinis atspindys” (apie 1972). Anri Barbiuso “Kruvinos versmės” (1973), Ervė Bazeno “Garbingas poelgis” (1972) ir “Vedybinių skelbimų biuras” (apie 1975), Moriso Driuono “Lošk, kad praloštum (apie 1976), “Stiklinis karstas” (apie 1978), Jaroslavo Ivaškevičiaus “Serenitė” (1973) ir “Vila d’Este” (1974), Pjero Kurtado “Gana tos Italijos” (apie 1974), Moriso Ponso “Nakties keleivis” (1974), Ježio Putramento “Kaip gyvenime” (apie 1978) ir kt.
Romanai ir kiti kūriniai: Margaritos Diuras “Muzika” (1978), Zbignevo Herberto “Filosofų ola” (1974). Žano Kokto “Žmogaus balsas” (1971), Žako Leklerko “Grįžimas pas Jėzų” (1983), Renė Loranteno “Bernadetos gyvenimas” (1984), Karlo Pti “Viso pasaulio citatų žodynas” (1977), Romeno Rolano “Užburtoji siela”, D. 3 (1951), “Žanas Kristofas” (1945-1950), Žoržo Simenono “Broliai Rikai” (1970), “Gresia mirties bausmė” (apie 1970), “Maliū šeimos likimas” (1974), Šv. Teresės “Milžino Žingsniai. Laiškai” (1985), “Vienos sielos istorija” (1985), “Žengiu į gyvenimą. Paskutiniai pokalbiai” (1984), Lui Vernėjaus “Nemo bankas” (apie 1972) ir kt.
Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumo 1965 m. mokymo programų vertimai į rusų kalbą (1965).

Korespondencija (1949-1974). Siuntėjai: E. Eichmanis (2, 1961), V. Sabaitis (1, 1964), J. Subatavičius (6, 1952), J. Urbelienė (3, 1958) ir kiti; Valstybinės grožinės literatūros leidyklos ir kitų leidyklų, organizacijų raštai V. Šiugždiniui (1949-1974).

V. Šiugždinio fonde yra pluoštelis Vandos Šiugždinienės rankraščių (1946-1979). Asmens dokumentai (1950-1979), sutartys su Valstybine grožinės literatūros ir “Vagos” leidyklomis (1946-1978), V. Šiugždinienės parašyta V. Šiugždinio biografija (apie 1990); keletas vertimų iš anglų kalbos: H. Bičer Stou “Dėdės Tomo trobelė” (1950,1961) ir Eriko Linkleiterio apsakymas “Ruonio odos kelnės” (1979).

Ikonografija (1927-1976). V. Šiugždinio šaržai (3, 1938-1964). Keletas V. Šiugždinio nuotraukų: V. Šiugždinis ir V. Bružas “Spindulio” spaustuvės korektūros skyriuje (1927), V. Šiugždinio 75-mečio minėjimas Meno darbuotojų rūmuose (1976).