Telefonas Klaustukas Sitemap

F 126 Šulskas Steponas

F 126, 124 s. vien., 1918-1974. Autografai, mašinraščių nuorašai, nuotraukos, piešiniai, brėžiniai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Steponas Šulskas (1923-1976), kraštotyrininkas.
Priimta 1974 m. iš S. Šulsko.

Kraštotyros darbas (1972 m.) “Ką patyriau ir sužinojau gimtuose kraštuose. Skiemonių ir Želtiškių apylinkės 1830-1970 m.”, su iliustr., ir darbą papildanti 1926-1974 m. ikonografinė medžiaga: Anykščių raj. Skiemonių miestelio bei apylinkės ir Želtiškių kaimo gyventojų, gyvenamųjų namų, ūkio pastatų, namų apyvokos daiktų nuotraukos, piešiniai, kaimų situacinių planų brėžiniai ir kt.; kartu įrišta ir S. Šulsko 1962-1970 m. grožinė kūryba. S. Šulsko susirašinėjimas su A. Tumasoniu, J. Kardonu, Lietuvos valst. centriniu archyvu ir kt. adresatais, byla dėl žinių minėtam kraštotyros darbui; keliolika S. Šulsko ir jo šeimos 1969-1970 m. nuotraukų.