Telefonas Klaustukas Sitemap

F 137 Kisarauskas Vincas

F 137, 432 saug. vnt., 1940-1988. Rankraštiniai dokumentai, autografai, mašinraščiai, mašinraščio II kopijos, spaudiniai, nuotraukos, grafika, piešiniai, ekslibriai, koliažai. Lietuvių, lenkų, anglų, čekų, danų, rusų k.
Fondo sudarytojas -  tapytojas, grafikas, scenografas,  Vincas Kisarauskas (1934 03 01-1988 10 27). 1959  baigė Lietuvos dailės institutą Vilniuje, 1965-1988 dėstė M.K. Čiurlionio meno mokykloje Vilniuje. Nuo 1959 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Savo kūryboje kėlė egzistencines problemas, plėtojo antikinę, biblinę, istorinę tematiką, klasikinės literatūros siužetus. Tapė temines kompozicijas, portretus, kūrė ekslibrisus (buvo vienas ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorių), estampus, knygų iliustracijas, vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo plėtoti koliažo, fotomontažo techniką, kurti asambliažus. Vincas Kisarauskas buvo lietuviškų kino filmų „Ave, vita“ (1969) ir „Mainai“ (1977) dailininku, teatro spektaklių scenografu. Parengė monografiją „Lietuvos knygos ženklai 1518-1918“ (1984). 1988 jam skirta LTSR valstybinė premija (po mirties). Dailininko kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, JAV muziejai, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. Dalį dalininko palikimo saugo šeima.
Fondo dokumentai gauti iš paties fondo sudarytojo. Įrašai Rankraščių skyriaus gautų dokumentų registracijos knygoje nurodo kada ir kokius dokumentus dailininkas perdavė bibliotekai. Pirmasis įrašas – 1976 kovo 2, paskutinysis – 1987 rugsėjo 25.
Fondas suformuotas 1976.
Fondas sutvarkytas 2014.
Fondo stovis geras.
 
Fondo sudėtis:

I. Vinco Kisarausko straipsniai (1972-1983): apie lietuvių dailininkus M.K. Čiurlionį (1972-1977), Joną Švažą (1975), Joną Daniliauską (1976), atsiminimai apie Antaną Gedminą (1982), atsiliepimas apie dail. Augustino Savicko autobiografinę knygą (1978), apie Antano Gudaičio paveikslo „Vidudienis“ kūrimo aplinkybes (1972); teminiai straipsniai apie ekslibrius (1975, fragmentas), Vilniaus verbas (1977), Gardino biblioteką ir jos knygų ženklus (1977, pranešimas Vilniaus knygos bičiulių Mažvydo klubui), lietuviškų knygų leidybą 19 a. II pusėje (1982); pavienės mintys ir pamąstymai (1973-1983).
II. Kūryba: grafika, koliažai, ekslibrisai, eskizai (1960-1987): iliustracijos V. Vitmeno poezijos rinktinei „Žolės lapai“ (29 lakštai; nebuvo publikuotos) (1960-1961); Saint-John Perse knygos „Anabase“ iliustracijų albumas (14 lakštų) (1973); graviūrų ciklas „In memoriam Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“ (įrišta kn., 33 iliustr. p.) (1975); linograviūros kino filmui „Mainai“ (12 lakštų) (1977); koliažai aplanke (26 didelio formato lakštai), pavieniai ir koliažų eskizai (1975-1985); ekslibrisai (1968-1986); akvareliniai ir kt. eskizai (1972-1987), tarp kurių ciklai „Trečiadienis...“ (1976), „Vytautas Didysis“ (1976), „Zodiako ženklai“ (1976), „Žmogus ir debesys“ (1983),  Kristijono Donelaičio, Sigito Gedos ir Petro Repšio, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, Jono Rustemo, Viktoro Vizgirdos portretų eskizai, yra eskizų su žmonos dailininkės-grafikės Saulės Kisarauskienės darbų fragmentais (1983); dailininko sukurti sveikinimo atvirukai (1972-1980).
III. Korespondencija (1975-1988): didžiausią jos dalį sudaro bičiulių, kolegų autoriniai darbai ir atvirukai – sveikinimai Vincui Kisarauskui ir jo šeimai įvairių švenčių progomis. SIUNTĖJAI: V. Andriulis (2, 1985-1986), A. Andriuškevičius (3, 1978-1987), V. Antanavičius (5, 1977-1985), Z. Banevičius (2, 1986 ir b.d.), R. Bičiūnas (3, 1977-1980), R. Buivydas (4, 1978-1987), V.A. Burba (3, 1981-1987), J. Budraitis (2, 1977-1984), A. Čepauskas (6, 1978-1987), V. Daniliauskaitė (3, 1981-1985), R. Dichavičius (2, 1977-1981), V. Dobužinskio laiškai V.E. Vengriui (4, 1975-1976), P. Gaidys (2, 1982 ir b.d.), P. Galaunė (5, 1977-1984), E. Gaputytė (2, 1984-1986), R. Gibavičius (5, 1981-1986), A. Gintalienė (2, 1985-1986), G. Gužaitė (2, 1985-1987), A. Gudaitis (2, 1984-1986), A. Gurskas (4, 1980-1986), P. Ilgūnas (2, 1980-1982), V. Janauskas (4, 1978-1986), D. Jonaitytė (4, 1981-1989), E. Juchnevičius (6, 1979-1986), V. Jucys (6, 1978-1987), R. Karpavičius (2, 1981 ir b.d.), A. Kliševičius (4, 1978-1987), R. Kmieliauskaitė (2, 1981), A. Kmieliauskas (4, 1977-1987), A. Kunčius (4, 1977-1985), K. Kupriūnas (7, 1984-1986), I. Labutytė (3, 1978-1984), P. Lapė (5, 1975-1978), A. Liobytė (2, 1977-1981), P. Mazūras (2, 1980-1987?), K. Mikulėnas (2, 1985-1986), M. Minkevičius (2, 1984-1985), M. Petrulis (3, 1984-1987), J. Povilavičius (2, 1985-1986), R. Rakauskas (5, 1981-1987), G. Ratneris ( 3, 1984-1986), V. Rimkus (7, 1981-1987), E. ir L. Simanavičiai (3, 1984-1987), A. Steponavičius (3, 1981-1986), J. Tornau (2, 1981-1984), L. Tuleikis ir V. Kaminskaitė-Tuleikienė (3, 1980-1986), R. Vaitekūnas (4, 1978-1986), V. Valius (5, 1981-1986), V.E. Vengris (2, 1975-1976), T. Vėbra (4, 1981-1986), V. Vizgirda (7, 1977-1986), Z. Žemaitytė (3, 1977-1985)  įvairių įstaigų ir organizacijų sveikinimai V. Kisarauskui (5, 1984-1987); kvietimai į parodas ir kitus renginius (15, 1978-1986).
IV. Kitų dailininkų darbai (1972-1980): E. Juchnevičiaus linograviūra (apie 1979-1981), V. Jucio „Vagos“ leidyklos knygų iliustracijų rinkinys (24 linograviūros, 1977-1979), A. Martinaičio straipsnis apie dail. Romualdą Čarną (1977), Ž. Mikšio kurti ekslibrisai (50, 1972-1982), E. Tichanovičiaus kurtas ekslibris (1976), V.O. Virkau kurti ekslibrisai (17, 1976).
V. Ikonografija (1940-1987): V. Kisarausko bičiulių, kolegų – lietuvių dailininkų: A.V. Ambraziūno, V. Antanavičiaus, G. Bagdonavičiaus, A. Gudaičio, E. Juchnevičiaus, V. Jucio, P. Lapės, M. Martinaičio, P. Mazūro, Ž. Mikšio, K. Musteikio, V. Petravičiaus, S. Pilkos, R. Sližio,  A. Šaltenio, E. Talmanto, A. Varno, V. O. Virkau, V. Vizgirdos portretinės, pavienės ir darbų nuotraukos; Penktosios tapybos trienalės Vilnius-81 dalyvių ir jų darbų nuotraukos; V. Kisarauskas M.K. Čiurlionio meno mokyklos Dailės skyriaus absolventų tarpe (2 nuotr., 1985); Pustelniko ligoninės, kurioje gydėsi ir mirė M.K. Čiurlionis nuotraukos (perfotografuotos) ir kt.
VI. Parodų katalogai, informaciniai leidiniai ir kt. dokumentai (1971-1988): lietuvių dailininkų parodų katalogai, informaciniai leidiniai, kvietimai į parodas, parodų plakatai (1971-1983); straipsnių apie lietuvių ekslibrisą, dailininkus, parodas (1973-1988) rinkinys; danų kolekcininko ir leidėjo Klauso Rödelio sudaryti V. Kisarausko kurtų ekslibrisų katalogai (4, 1975-1977); Vilniaus Mažvydo knygos bičiulių klubo renginių programos (1977-1981) ir kt.