Telefonas Klaustukas Sitemap

F 138 Neumann Ernst ir von Sass Theodor

F 138, 55 s. vien., 1922-1936. Dok. mašinr. nuorašai, mašinraščiai. Lietuvių, vokiečių, prancūzų k.

Ernst Neumann (g. 1888), Theodor von Sass (g. 1881), Klaipėdos krašto hitlerininkų veikėjai.

Fondo sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Priimta 1976 m. iš K. Šergalio.

Klaipėdos krašto socialistinės tautos sąjungos narių E. Neumann ir Th. Sass bylos Lietuvos kariuominės teisme dėl pastangų Klaipėdos kraštą prijungti prie Vokietijos 1934 m. gruodžio 21 d. – 1935 m. kovo 26 d. posėdžių protokolų mašinr. nuorašai; keletas pavienių dokumentų, šiek tiek susijusių su byla.