Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 144 Lietuvos fotomėgėjų draugija

 

F144, 61 saug. vnt., 1933-1940 m. Autografai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, anglų, vokiečių k.

Fondo sudarytojas Lietuvos foto mėgėjų sąjunga (nuo 1936 m. draugija), veikusi  Kaune 1933-1940 m.

Pirkta 1976 m. birželio 30 d. iš pil. Juozo Toliušio.

Lietuvos foto mėgėjų sąjungos dokumentai (1933-1940 m.) - įstatai, jų pakeitimai, pranešimai apie draugijos įstatų įregistravimą (1935-1936 m.), draugijos vadovybės patvirtinimą, sekretoriaus pareigų perdavimo –perėmimo aktai (1934 m.), revizijos komisijos protokolo nuorašas (1938 m.), leidimai rengti draugijos susirinkimus (1936-1940 m.), anketos dėl fotolaboratorijos įrengimo (1933-1934 m.), nuotraukų vertinimo komisijos protokolas (1939 m.), tarptautinės foto mėgėjų parodos Kaune registracinės žinios (1938 m.), Kėdainių skyriaus veiklos dokumentai (1933-1935 m.), užsienio foto klubų bukletai (1937-1938 m.), kt. 

Korespondencija: pavienių asmenų ir kitų draugijų, įstaigų laiškai Lietuvos foto mėgėjų draugijai (1933-1939 m.) įvairiais veiklos klausimais; pavienių asmenų laiškai „Foto mėgėjo“ žurnalo redakcijai (1933 m.).