Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 145 Fotonuotraukų rinkinys

F 145, 267 saug.vnt., 1860-1980 m.. Nuotraukos, vinjetės, nuotraukų albumai, atvirukai.

Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Fondas sudarytas 1980 m. iš pavienių nefonduotų ir neaprašytų rankraščių išrinkus nuotraukas. Dalis nuotraukų gauta 1948-1990 m.iš įvairių asmenų, tarp jų 107 Lietuvos kalėjimų ir kitos nuotraukos, 2 albumai - 1948.II.21 iš Ž.? Andrulytės, 24 J. Krikščiūno nuotraukos - 1967.VIII.18 iš J. Mačiulio, Lietuvos švietimo ministerijos darbuotojų, Mažeikių gimnazijos moksleivių bei mokytojų nuotraukų albumai, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų ir kitos nuotraukos - 1970.VII.3, 1970.IX.7, 1971.VI iš A. Cvirkos, inžinieriaus E. Biševskio nuotraukų albumas - 1972.VI.23 iš M. Trofimovičiaus (gavimo knygoje įrašyta 1972.VII.22), 31 Klaipėdos muzikos mokyklos nuotrauka - 1977.IV.5 iš R. Mikšytės (gavimo knygoje įrašyta 1977.XII.10). Po keletą pavienių Maironio, M. Vaitkaus, kun. Vizbaro ir kitų nuotraukų 1949 - 1989 m. gauta iš Deksnio, V. Jurgučio, A. Žukausko, S. Elsbergo, E. Matuzevičiaus, Gučienės, A. Gačionio, L. Bereišos (be aktų), K. Ilginio ir kitų asmenų (gavimo knygoje įrašyta 1972.IX.25, 1973.I.8,
1973.XII.12,13,15, 1989.XI.2). V.Grybo nuotraukos,J. Bulhako, "Lietuvos vynuogių" ir kiti nuotraukų rinkiniai įgyti 1969-1990 m. per Lietuvos antikvariatus (be aktų, gavimo knygoje įrašyta 1972.VIII.4,11, 1972.XII.8, 1973.XII.24, 1990.III.16). Daugelio nuotraukų įsigijimo dokumentų nėra. Fondo stovis geras.

Fotonuotraukų rinkinį sudaro Lietuvos visuomenės,politikos ir meno veikėjų portretinės, grupinės bei pavienės nuotraukos, iš jų paminėtinos rašytojų J. Biliūno, Maironio, M. Vaitkaus, Vaižganto, skulptoriaus V. Grybo, dainininkės V. Grigaitienės, diplomato S. Lozoraičio, spaudos darbuotojo D. Zauniaus, Lietuvos Respublikos 1918-1940m. vyriausybės narių nuotraukos, Švietimo ministerijos darbuotojų, ekonomisto A. Moravskio, diplomato D. Zauniaus šeimų albumai. Vilniaus, Kauno, Ukmergės ir kitų Lietuvos miestų, vietovių nuotraukos (1905-[1955]). Dotnuvos žemės ūkio akademijos, J. Jablonskio lietuvių kalbos kursų, Kauno gimnaziją baigusių asmenų (1860), Klaipėdos muzikos mokyklos, Vytauto Didžiojo universiteto, Mažeikių, Šiaulių gimnazijų dėstytojų, moksleivių grupinės nuotraukos, vinjetės, nuotraukų rinkiniai (1860-[1965]). Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Biržų ir kituose kalėjimuose dirbančių kalinių grupinės nuotraukos (1922-1928). Lietuvos Respublikos kariuomenės kariškių, valstiečių liaudininkų sąjungos narių, Kauno "Metalo" fabriko cechų, Vilniaus miesto elektrinės, Panevėžio dramos teatro patalpų ir kitos įvairios tematikos nuotraukos (1902-[1968]). Yra pora V. Sakovičiaus sudarytų lietuviškos tematikos nuotraukų bei Vakarų Europos dailininkų atvirukų rinkinių (1902-1956), A. Žmuidzinavičiaus akvarelė "Rugiapjūtė" ir J. Codernios? Trakų pilies griuvėsių ir ežero akvarelė. Užsienio šalių miestų, gamtos vaizdų, mokslininkų J. Endzelyno, A.R Niemio ir kitos nuotraukos (1891-[1970]).