Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 148 Sasnauskas Vladas

F 148, 70 s. vien., 1918-1981. Autografai, nuotraukos. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt. Vladas Sasnauskas (1918-1981), Kupiškio vidurinės mokyklos geografijos ir astronomijos mokytojas, kraštotyrininkas.
Priimta 1980 ir 1981 m. iš K. Sasnausko.

Asmens dokumentai (1918-1981).

Kraštotyros darbai (1959-1981). “Mirabelio piliakalnis ir Kuosėnų senkapis” (1959-1977), “Kupiškio “Puntukas” ir jo “broliai” (1959-1978), “Varležeris” (1964), “Kupiškio VI. Rekašiaus vidurinės mokyklos istorija” (1965), “Kupiškio miesto istorija” (1965), “Kupiškio rajono geografija” (1973), “Kupiškio piliakalnis” (1975), “Kupa” (1975), “Senovės kupiškėnų vestuvės” (1976), “Kupiškėnų žodynas. 1007 žodžiai” (1977), “Revoliucijos karys – Petras Balys” (1977), “Kupiškio smulkaus kredito bankas” (1979), “Kupiškio miesto amatai, prekyba ir kai kurie kiti verslai XX amžiaus pirmoje pusėje iki 1940 m.” (1979), “Prof. Povilas Matulionis – žymus kupiškėnas miškininkas” (1979), “Knygnešys Burokas Kazys” (1979), “Orai Kupiškyje 1960-1979 metais” (1980), su 11 metų Kupiškio klimatinių reiškinių stebėjimų duomenų lentelėmis (1960-1970), “Kleofas Kuzminas (Kozmianas) – žymus kupiškėnų švietėjas ir auklėtojas” (1981).

Korespondencija (1950-1979). Siuntėjai: J. Bukėnas (1976), J. Gelaževičius (12, 1978-1979), J. Matulis (1976), A. Sencovas (1976), V. Steponavičius (2, 1963-1965), K. Šaulys (3, 1970-1978), S. Tarvydas (3, 1950-1951), V. Vyčinas, prof. (1973), J. Žiūkas (1973) ir kt.

Kitų asmenų, įstaigų rankraščiai (1918-1980).  M. Balytės-Sasnauskienės atsiminimai apie Petrą Balį ir savo giminę (1977), M. Jankausko (1979-1980), S. Karčiausko (1980), P. Zulono (1979) atsiminimai apie P. Matulionį, pavieniai Kupiškio progimnazijos ir gimnazijos dokumentai (1918-1939) ir kt.

Nuotraukos (1932-1980). V. Sasnausko portretinė, pavienės, buitinės, Kupiškio m. moksleivių kraštotyrininkų, P. Matulionio atmintinų vietų Kupiškyje, Kaune ir kt. nuotraukos.